کلمات تلفظ شده توسط JoergenBC در فورو

کاربر: JoergenBC مشترک تلفظ های JoergenBC شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/01/2014 spand [da] spand تلفظ رأی
07/03/2013 gudmand [da] gudmand تلفظ رأی
07/03/2013 humøret [da] humøret تلفظ رأی
07/03/2013 giftede [da] giftede تلفظ رأی
07/03/2013 blev gift [da] blev gift تلفظ رأی
07/03/2013 berørt [da] berørt تلفظ رأی
07/03/2013 markedet [da] markedet تلفظ رأی
07/03/2013 opgør [da] opgør تلفظ رأی
07/03/2013 forstod [da] forstod تلفظ رأی
07/03/2013 modersmål [da] modersmål تلفظ رأی
04/03/2013 fløjtede [da] fløjtede تلفظ رأی
04/03/2013 juleferie [da] juleferie تلفظ رأی
04/03/2013 kartoffelferie [da] kartoffelferie تلفظ رأی
04/03/2013 lillebror [da] lillebror تلفظ رأی
04/03/2013 juleferien [da] juleferien تلفظ رأی
04/03/2013 gaver [da] gaver تلفظ رأی
04/03/2013 basis [da] basis تلفظ رأی
04/03/2013 præsentation [da] præsentation تلفظ رأی
04/03/2013 alfabetet [da] alfabetet تلفظ رأی
04/03/2013 ordenstal [da] ordenstal تلفظ رأی
04/03/2013 sprøjte [da] sprøjte تلفظ رأی
04/03/2013 at servere [da] at servere تلفظ رأی
28/02/2013 savn [da] savn تلفظ رأی
28/02/2013 anslå [da] anslå تلفظ رأی
28/02/2013 Erik Jan Hanussen [da] Erik Jan Hanussen تلفظ رأی
28/02/2013 Hovelskov [da] Hovelskov تلفظ رأی
28/02/2013 smidighed [da] smidighed تلفظ رأی
28/02/2013 pil [da] pil تلفظ رأی
28/02/2013 Martin Lohse [da] Martin Lohse تلفظ رأی
28/02/2013 café au lait [da] café au lait تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: دانمارک

JoergenBC تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 86

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.455


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.384