دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/02/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی