کلماتی که Jnhprk در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Jnhprk مشترک تلفظ‌های Jnhprk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/03/2009 파전 [ko] 파전 تلفظ 0 رأی
02/03/2009 갈비 [ko] 갈비 تلفظ 0 رأی
02/03/2009 재미 [ko] 재미 تلفظ 1 رأی
02/03/2009 잡다 [ko] 잡다 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/03/2009 전하다 [ko] 전하다 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/03/2009 대치동 [ko] 대치동 تلفظ 0 رأی
02/03/2009 서울 [ko] 서울 تلفظ 0 رأی
01/03/2009 저녁 [ko] 저녁 تلفظ 0 رأی
01/03/2009 점심 [ko] 점심 تلفظ 0 رأی
01/03/2009 오늘의 유머 [ko] 오늘의 유머 تلفظ 0 رأی
01/03/2009 젊다 [ko] 젊다 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2009 [ko] 잠 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

Hi I'm Junho.
I speak Korean, Japanese and English.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کره، جمهوری

Jnhprk تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 12 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 6.057


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11.127

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.534