کلماتی که Jersey در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Jersey مشترک تلفظ‌های Jersey شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/01/2010 egg [en] egg تلفظ 2 رأی
04/01/2010 legit [en] legit تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

I am from northern New Jersey and have spent all but maybe a year there since I was born in Delaware. So I've pretty much got the Jersey thing down. And no, we don't say "joisee," it's okay.

I took two years of Arabic in my university, so... I think that's probably what I'll be running around requesting all the time...

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Jersey تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 2

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 4.864


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10.002

مکان بر اساس تلفظ ها: 27.604