کلماتی که Jeremy در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Jeremy مشترک تلفظ‌های Jeremy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] Jérémy Toulalan تلفظ 0 رأی
11/03/2009 les bleus [fr] les bleus تلفظ 0 رأی
11/03/2009 diavolo [it] diavolo تلفظ 0 رأی
11/03/2009 dio [it] dio تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] Paolo Ferrari تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Mario Bava [it] Mario Bava تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Piero Fassino [it] Piero Fassino تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Marco Bellocchio [it] Marco Bellocchio تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Massimo Troisi [it] Massimo Troisi تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Riccardo Giacconi [it] Riccardo Giacconi تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Paolo di Canio [it] Paolo di Canio تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Pier Ferdinando Casini [it] Pier Ferdinando Casini تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Paolo Rossi [it] Paolo Rossi تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Ajaccio [fr] Ajaccio تلفظ 1 رأی
11/03/2009 accent [fr] accent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 Pierre Puget [fr] Pierre Puget تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] Charles-François Daubigny تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Jules Chéret [fr] Jules Chéret تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] Théodore Tiffereau تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] Je voudrais chercher تلفظ -1 رأی
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] Je voudrais manger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 Renato Dulbecco [it] Renato Dulbecco تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Luigi Comencini [it] Luigi Comencini تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Aldo Rossi [it] Aldo Rossi تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

:)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Jeremy تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 24 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 12.233


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 16.338

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.918