کلمات تلفظ شده توسط Jeremy در فورو

کاربر: Jeremy مشترک تلفظ های Jeremy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] Jérémy Toulalan تلفظ رأی
11/03/2009 les bleus [fr] les bleus تلفظ رأی
11/03/2009 diavolo [it] diavolo تلفظ رأی
11/03/2009 dio [it] dio تلفظ رأی
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] Paolo Ferrari تلفظ رأی
11/03/2009 Mario Bava [it] Mario Bava تلفظ رأی
11/03/2009 Piero Fassino [it] Piero Fassino تلفظ رأی
11/03/2009 Marco Bellocchio [it] Marco Bellocchio تلفظ رأی
11/03/2009 Massimo Troisi [it] Massimo Troisi تلفظ رأی
11/03/2009 Riccardo Giacconi [it] Riccardo Giacconi تلفظ رأی
11/03/2009 Paolo di Canio [it] Paolo di Canio تلفظ رأی
11/03/2009 Pier Ferdinando Casini [it] Pier Ferdinando Casini تلفظ رأی
11/03/2009 Paolo Rossi [it] Paolo Rossi تلفظ رأی
11/03/2009 Ajaccio [fr] Ajaccio تلفظ 1 رأی
11/03/2009 accent [fr] accent تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 Pierre Puget [fr] Pierre Puget تلفظ رأی
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] Charles-François Daubigny تلفظ رأی
11/03/2009 Jules Chéret [fr] Jules Chéret تلفظ رأی
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] Théodore Tiffereau تلفظ رأی
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] Je voudrais chercher تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] Je voudrais manger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 Renato Dulbecco [it] Renato Dulbecco تلفظ رأی
11/03/2009 Luigi Comencini [it] Luigi Comencini تلفظ رأی
11/03/2009 Aldo Rossi [it] Aldo Rossi تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

:)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Jeremy تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 24 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 7.759


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 16.630

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.343