دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2014 Galfridian [en] Galfridian تلفظ 0 رأی
16/09/2014 Trimethylsilylamodimethicone [en] Trimethylsilylamodimethicone تلفظ 0 رأی
16/09/2014 bichromatism [en] bichromatism تلفظ 0 رأی
16/09/2014 restify [en] restify تلفظ 0 رأی
16/09/2014 quadrate [en] quadrate تلفظ 0 رأی
08/02/2013 Tahitians [en] Tahitians تلفظ 0 رأی
08/02/2013 pitches [en] pitches تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/02/2013 choker [en] choker تلفظ 0 رأی
08/02/2013 gorp [en] gorp تلفظ 0 رأی
08/02/2013 lilting [en] lilting تلفظ 0 رأی
08/02/2013 vouched [en] vouched تلفظ 0 رأی
08/02/2013 scoped [en] scoped تلفظ 0 رأی
08/02/2013 yoking [en] yoking تلفظ 0 رأی
08/02/2013 alumina [la] alumina تلفظ 0 رأی
08/02/2013 ammonia [la] ammonia تلفظ 0 رأی
08/02/2013 optimum [la] optimum تلفظ 1 رأی
08/02/2013 lectionis [la] lectionis تلفظ 0 رأی
08/02/2013 Louis Farrakhan [en] Louis Farrakhan تلفظ 0 رأی
14/12/2012 Asclepium [en] Asclepium تلفظ 0 رأی
14/12/2012 aventador [en] aventador تلفظ 0 رأی
22/09/2012 Desiderata [en] Desiderata تلفظ 0 رأی
05/09/2012 sticking [en] sticking تلفظ 0 رأی
31/08/2012 unforgiving [en] unforgiving تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2012 Lesnes [en] Lesnes تلفظ 0 رأی
31/08/2012 megatron [en] megatron تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Jonas Jerebko [en] Jonas Jerebko تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Peter Biskind [en] Peter Biskind تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2012 sina weibo [en] sina weibo تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Trinden [en] Trinden تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Emmerich [en] Emmerich تلفظ 0 رأی