کلمات تلفظ شده توسط Jaloid64 در فورو

کاربر: Jaloid64 مشترک تلفظ های Jaloid64 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/06/2012 Iwatsubo [ja] Iwatsubo تلفظ رأی
03/06/2012 Nishikawa [ja] Nishikawa تلفظ رأی
03/06/2012 真核細胞 [ja] 真核細胞 تلفظ رأی
03/06/2012 核酸 [ja] 核酸 تلفظ رأی
03/06/2012 デオキシリボ核酸 [ja] デオキシリボ核酸 تلفظ رأی
03/06/2012 DNA [ja] DNA تلفظ رأی
02/06/2012 Tokai [ja] Tokai تلفظ رأی
02/06/2012 yatagarasu [ja] yatagarasu تلفظ رأی
02/06/2012 犠牲 [ja] 犠牲 تلفظ رأی
02/06/2012 つんとしていた [ja] つんとしていた تلفظ رأی
02/06/2012 Kokuyo [ja] Kokuyo تلفظ رأی
02/06/2012 Menicon [ja] Menicon تلفظ رأی
02/06/2012 いくらでもいたのだから [ja] いくらでもいたのだから تلفظ رأی
02/06/2012 違 ちがう [ja] 違 ちがう تلفظ رأی
02/06/2012 見たところでは [ja] 見たところでは تلفظ رأی
02/06/2012 Kaneka [ja] Kaneka تلفظ رأی
02/06/2012 礼儀作法 [ja] 礼儀作法 تلفظ رأی
02/06/2012 内側 [ja] 内側 تلفظ رأی
02/06/2012 白線 [ja] 白線 تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ژاپن

Jaloid64 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 19

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.080


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.382