کلماتی که Jakomar برای تلفظ در فوروو افزوده

کاربر: Jakomar مشترک تلفظ‌های Jakomar شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
10/05/2015 čekali [hr] čekali تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] moramo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 Čekajmo [hr] Čekajmo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] dvorca تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 Sjednimo [hr] Sjednimo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 Čekajte [hr] Čekajte تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] najprije تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] djevojke تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 prospekta [hr] prospekta تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 obilazak [hr] obilazak تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] razgledati تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] sigurno تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] galantni تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 pozivam [hr] pozivam تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] stanemo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 Predlažem [hr] Predlažem تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] zaustavimo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] potrebno تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] krajolici تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] situacija تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] istoku تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] sjeveru تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 kamenja [hr] kamenja تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 razlika [hr] razlika تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 kontrasta [hr] kontrasta تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 pogledati [hr] pogledati تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 restoran [hr] restoran تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 imaju [hr] imaju تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 Miljana [hr] Miljana تلفظ توسط teilki
09/05/2015 dvoraca [hr] dvoraca تلفظ توسط arogosic

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

Jakomar تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 278 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 86

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 13.668


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.534

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.063