کلمات تلفظ شده توسط Izcariel در فورو

کاربر: Izcariel مشترک تلفظ های Izcariel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/04/2011 gilipollas [es] gilipollas تلفظ 0 رأی
26/04/2011 imbécil [es] imbécil تلفظ 0 رأی
26/04/2011 carajote [es] carajote تلفظ 0 رأی
26/04/2011 hostias [es] hostias تلفظ 0 رأی
26/04/2011 puta [es] puta تلفظ 1 رأی
26/04/2011 cabrón [es] cabrón تلفظ 0 رأی
26/04/2011 cojones [es] cojones تلفظ -1 رأی
26/04/2011 peripuesto [es] peripuesto تلفظ 0 رأی
26/04/2011 pingoneo [es] pingoneo تلفظ 0 رأی
26/04/2011 lechuguino [es] lechuguino تلفظ 0 رأی
26/04/2011 pijotada [es] pijotada تلفظ 0 رأی
26/04/2011 petanca [es] petanca تلفظ 0 رأی
26/04/2011 picha [es] picha تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

Izcariel تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 13

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 3.721


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11.424

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.818