کلماتی که Izcariel در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Izcariel مشترک تلفظ‌های Izcariel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/04/2011 gilipollas [es] gilipollas تلفظ 0 رأی
26/04/2011 imbécil [es] imbécil تلفظ 0 رأی
26/04/2011 carajote [es] carajote تلفظ 0 رأی
26/04/2011 hostias [es] hostias تلفظ 0 رأی
26/04/2011 puta [es] puta تلفظ 0 رأی
26/04/2011 cabrón [es] cabrón تلفظ 0 رأی
26/04/2011 cojones [es] cojones تلفظ -1 رأی
26/04/2011 peripuesto [es] peripuesto تلفظ 0 رأی
26/04/2011 pingoneo [es] pingoneo تلفظ 0 رأی
26/04/2011 lechuguino [es] lechuguino تلفظ 0 رأی
26/04/2011 pijotada [es] pijotada تلفظ 0 رأی
26/04/2011 petanca [es] petanca تلفظ 0 رأی
26/04/2011 picha [es] picha تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

Izcariel تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 13

واژگان افزوده شده: 3

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 6.634


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 15.233

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.670