کلمات تلفظ شده توسط Ixtabyss در فورو

کاربر: Ixtabyss مشترک تلفظ های Ixtabyss شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/11/2010 Nataša [hr] Nataša تلفظ رأی
11/11/2010 Marijana [hr] Marijana تلفظ رأی
11/11/2010 Žarko [hr] Žarko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/11/2010 Branimir [hr] Branimir تلفظ رأی
11/11/2010 Ljudevit [hr] Ljudevit تلفظ رأی
11/11/2010 Gabrijel [hr] Gabrijel تلفظ رأی
11/11/2010 Rafael [hr] Rafael تلفظ رأی
11/11/2010 Darko [hr] Darko تلفظ رأی
11/11/2010 Željko [hr] Željko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/11/2010 Mario [hr] Mario تلفظ رأی
11/11/2010 Stanislav [hr] Stanislav تلفظ رأی
11/11/2010 Denis [hr] Denis تلفظ رأی
11/11/2010 Snježana [hr] Snježana تلفظ رأی
11/11/2010 Jasminka [hr] Jasminka تلفظ رأی
11/11/2010 Ivan Krstitelj [hr] Ivan Krstitelj تلفظ رأی
11/11/2010 Miroslav [hr] Miroslav تلفظ رأی
11/11/2010 Dubravka [hr] Dubravka تلفظ رأی
11/11/2010 Blaženko [hr] Blaženko تلفظ رأی
11/11/2010 Blaženka [hr] Blaženka تلفظ رأی
11/11/2010 Tatjana [hr] Tatjana تلفظ رأی
11/11/2010 Zlatko [hr] Zlatko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/11/2010 Jelena [hr] Jelena تلفظ رأی
11/11/2010 Zvjezdan [hr] Zvjezdan تلفظ رأی
11/11/2010 Matilda [hr] Matilda تلفظ رأی
11/11/2010 Patricija [hr] Patricija تلفظ رأی
11/11/2010 Emanuel [hr] Emanuel تلفظ رأی
11/11/2010 Domagoj [hr] Domagoj تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/11/2010 Elizabeta [hr] Elizabeta تلفظ رأی
11/11/2010 Anastazija [hr] Anastazija تلفظ رأی
11/11/2010 Ambrozije [hr] Ambrozije تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

My wish? I wish everyone would understand each other no matter where they come from. :)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کرواسی

Ixtabyss تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 167 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 14.955


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 7.640

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.356