کلمات تلفظ شده توسط Isalys در فورو

کاربر: Isalys مشترک تلفظ های Isalys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/04/2014 charretté [fr] charretté تلفظ رأی
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] Siméon Stylite le Jeune تلفظ رأی
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] Charenton-Saint-Maurice تلفظ رأی
05/04/2014 abois, aboiement, aboyer [fr] abois, aboiement, aboyer تلفظ رأی
05/04/2014 jour de cafard et de mouise [fr] jour de cafard et de mouise تلفظ رأی
05/04/2014 quelques ennuis [fr] quelques ennuis تلفظ رأی
05/04/2014 maintes fois démenties [fr] maintes fois démenties تلفظ رأی
05/04/2014 quelques mois plus tôt [fr] quelques mois plus tôt تلفظ رأی
05/04/2014 sortir en boîte [fr] sortir en boîte تلفظ رأی
05/04/2014 retraitée de l'armée française [fr] retraitée de l'armée française تلفظ رأی
05/04/2014 on ne s'y attend pas [fr] on ne s'y attend pas تلفظ رأی
05/04/2014 être verbalisé [fr] être verbalisé تلفظ رأی
05/04/2014 que s'est-il passé ? [fr] que s'est-il passé ? تلفظ رأی
19/12/2013 déniveler [fr] déniveler تلفظ رأی
19/12/2013 passerillage [fr] passerillage تلفظ رأی
19/12/2013 mélioratif [fr] mélioratif تلفظ رأی
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] Tristan et Iseut تلفظ رأی
19/12/2013 s'intituler [fr] s'intituler تلفظ رأی
19/12/2013 gemmage [fr] gemmage تلفظ رأی
19/12/2013 prétexté [fr] prétexté تلفظ رأی
19/12/2013 s'annexer [fr] s'annexer تلفظ رأی
19/12/2013 lové [fr] lové تلفظ رأی
19/12/2013 inconditionnellement [fr] inconditionnellement تلفظ رأی
19/12/2013 s'écourter [fr] s'écourter تلفظ رأی
19/12/2013 séparemment [fr] séparemment تلفظ رأی
19/12/2013 comparu [fr] comparu تلفظ رأی
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] s'enrégimenter تلفظ رأی
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] Longicorne brun de l'épinette تلفظ رأی
19/12/2013 s'aveugler [fr] s'aveugler تلفظ رأی
19/12/2013 un assistant social [fr] un assistant social تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Isalys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 182 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 9.346


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 37.290

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.262