کلمات تلفظ شده توسط Isalys در فورو

کاربر: Isalys مشترک تلفظ های Isalys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/04/2014 charretté [fr] charretté تلفظ 0 رأی
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] Siméon Stylite le Jeune تلفظ 0 رأی
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] Charenton-Saint-Maurice تلفظ 0 رأی
05/04/2014 abois, aboiement, aboyer [fr] abois, aboiement, aboyer تلفظ 0 رأی
05/04/2014 jour de cafard et de mouise [fr] jour de cafard et de mouise تلفظ 0 رأی
05/04/2014 quelques ennuis [fr] quelques ennuis تلفظ 0 رأی
05/04/2014 maintes fois démenties [fr] maintes fois démenties تلفظ 0 رأی
05/04/2014 quelques mois plus tôt [fr] quelques mois plus tôt تلفظ 0 رأی
05/04/2014 sortir en boîte [fr] sortir en boîte تلفظ 0 رأی
05/04/2014 retraitée de l'armée française [fr] retraitée de l'armée française تلفظ 0 رأی
05/04/2014 on ne s'y attend pas [fr] on ne s'y attend pas تلفظ 0 رأی
05/04/2014 être verbalisé [fr] être verbalisé تلفظ 0 رأی
05/04/2014 que s'est-il passé ? [fr] que s'est-il passé ? تلفظ 0 رأی
19/12/2013 déniveler [fr] déniveler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 passerillage [fr] passerillage تلفظ 0 رأی
19/12/2013 mélioratif [fr] mélioratif تلفظ 0 رأی
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] Tristan et Iseut تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'intituler [fr] s'intituler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 gemmage [fr] gemmage تلفظ 0 رأی
19/12/2013 prétexté [fr] prétexté تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'annexer [fr] s'annexer تلفظ 0 رأی
19/12/2013 lové [fr] lové تلفظ 0 رأی
19/12/2013 inconditionnellement [fr] inconditionnellement تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'écourter [fr] s'écourter تلفظ 0 رأی
19/12/2013 séparemment [fr] séparemment تلفظ 0 رأی
19/12/2013 comparu [fr] comparu تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] s'enrégimenter تلفظ 0 رأی
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] Longicorne brun de l'épinette تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'aveugler [fr] s'aveugler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 un assistant social [fr] un assistant social تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Isalys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 182 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 9.436


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 44.467

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.268