کلماتی که Isalys در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Isalys مشترک تلفظ‌های Isalys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2014 charretté [fr] charretté تلفظ 0 رأی
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] Siméon Stylite le Jeune تلفظ 0 رأی
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] Charenton-Saint-Maurice تلفظ 0 رأی
19/12/2013 déniveler [fr] déniveler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 passerillage [fr] passerillage تلفظ 0 رأی
19/12/2013 mélioratif [fr] mélioratif تلفظ 0 رأی
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] Tristan et Iseut تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'intituler [fr] s'intituler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 gemmage [fr] gemmage تلفظ 0 رأی
19/12/2013 prétexté [fr] prétexté تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'annexer [fr] s'annexer تلفظ 0 رأی
19/12/2013 lové [fr] lové تلفظ 0 رأی
19/12/2013 inconditionnellement [fr] inconditionnellement تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'écourter [fr] s'écourter تلفظ 0 رأی
19/12/2013 séparemment [fr] séparemment تلفظ 0 رأی
19/12/2013 comparu [fr] comparu تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] s'enrégimenter تلفظ 0 رأی
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] Longicorne brun de l'épinette تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'aveugler [fr] s'aveugler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 un assistant social [fr] un assistant social تلفظ 0 رأی
19/12/2013 Cadoubal [fr] Cadoubal تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'estimer [fr] s'estimer تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'entremettre [fr] s'entremettre تلفظ 0 رأی
19/12/2013 la belle-sœur [fr] la belle-sœur تلفظ 0 رأی
19/12/2013 fait un travail [fr] fait un travail تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'étoffer [fr] s'étoffer تلفظ 0 رأی
19/12/2013 façonné [fr] façonné تلفظ 0 رأی
19/12/2013 plates-bandes [fr] plates-bandes تلفظ 0 رأی
19/12/2013 l'enfant [fr] l'enfant تلفظ 0 رأی
19/12/2013 une assistante sociale [fr] une assistante sociale تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Isalys تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 171 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 14.148


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 34.202

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.607