کلمات تلفظ شده توسط IchBinEs در فورو صفحه 6.

کاربر: IchBinEs ويراستار فوروو مشترک تلفظ های IchBinEs شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/03/2012 Verseschmied [de] Verseschmied تلفظ رأی
25/03/2012 Waldschäden [de] Waldschäden تلفظ رأی
25/03/2012 Ablenkfütterung [de] Ablenkfütterung تلفظ رأی
25/03/2012 balladesk [de] balladesk تلفظ رأی
25/03/2012 Waldbrand [de] Waldbrand تلفظ رأی
25/03/2012 Wildschadenverhütung [de] Wildschadenverhütung تلفظ رأی
25/03/2012 Futtergabe [de] Futtergabe تلفظ رأی
25/03/2012 Regelungsmechanismus [de] Regelungsmechanismus تلفظ رأی
25/03/2012 genehmigungspflichtig [de] genehmigungspflichtig تلفظ رأی
25/03/2012 Fleischverwertung [de] Fleischverwertung تلفظ رأی
25/03/2012 Fleischuntersuchung [de] Fleischuntersuchung تلفظ رأی
25/03/2012 Parasitenbefall [de] Parasitenbefall تلفظ رأی
25/03/2012 Abnahmerecht [de] Abnahmerecht تلفظ رأی
25/03/2012 Jagdschutzberechtigter [de] Jagdschutzberechtigter تلفظ رأی
25/03/2012 Jagdbezirk [de] Jagdbezirk تلفظ رأی
25/03/2012 Fanggerät [de] Fanggerät تلفظ رأی
25/03/2012 Frettchen [de] Frettchen تلفظ رأی
25/03/2012 Theatermaschinerie [de] Theatermaschinerie تلفظ رأی
25/03/2012 dazuschütten [de] dazuschütten تلفظ رأی
25/03/2012 Wahlfälschungsmaschine [de] Wahlfälschungsmaschine تلفظ رأی
25/03/2012 Grundempörung [de] Grundempörung تلفظ رأی
25/03/2012 Kooperationsausschuss [de] Kooperationsausschuss تلفظ رأی
25/03/2012 Protestdemo [de] Protestdemo تلفظ رأی
25/03/2012 Billigmarke [de] Billigmarke تلفظ رأی
25/03/2012 Premiummarke [de] Premiummarke تلفظ رأی
25/03/2012 Handelsexperte [de] Handelsexperte تلفظ رأی
25/03/2012 Sortimentsgestaltung [de] Sortimentsgestaltung تلفظ رأی
25/03/2012 heruntergewirtschaftet [de] heruntergewirtschaftet تلفظ رأی
25/03/2012 Kommentarseite [de] Kommentarseite تلفظ رأی
25/03/2012 Serienbrieferstellung [de] Serienbrieferstellung تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

IchBinEs تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 7.063 (88 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.795

رأی ها: 103 رأی

نمایش ها: 80.316


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 162

مکان بر اساس تلفظ ها: 43