کلمات تلفظ شده توسط Hokage4354 در فورو

کاربر: Hokage4354 مشترک تلفظ های Hokage4354 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/04/2011 Third Style [en] Third Style تلفظ 0 رأی
23/04/2011 LMFAO [en] LMFAO تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/04/2011 woot [en] woot تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Mortal Kombat [en] Mortal Kombat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/04/2011 Gamestop [en] Gamestop تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Tinychat [en] Tinychat تلفظ 0 رأی
23/04/2011 YouTube [en] YouTube تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Twitter [en] Twitter تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Google [en] Google تلفظ -1 رأی
23/04/2011 spinal column [en] spinal column تلفظ 0 رأی
23/04/2011 mezzanine [en] mezzanine تلفظ 0 رأی
23/04/2011 delamere [en] delamere تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Jay Heeger [en] Jay Heeger تلفظ 0 رأی
23/04/2011 trottier [en] trottier تلفظ 0 رأی
23/04/2011 James DePreist [en] James DePreist تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Fidelzeid [en] Fidelzeid تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Peter Mullan [en] Peter Mullan تلفظ 0 رأی
23/04/2011 glancing [en] glancing تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://www.kongregate.com/?referrer=Hokage4354

Hokage4354 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 18 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 5.960


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 10.630

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.955