کلمات و تلفظ های اضافه شده توسط Hitch در فورو

کاربر: Hitch مشترک تلفظ های Hitch شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
23/11/2010 Mazvita [sn] Mazvita تلفظ 0 رأی
23/11/2010 chiedza [sn] chiedza تلفظ 0 رأی
23/11/2010 chikomborero [sn] chikomborero تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Munashe [sn] Munashe تلفظ 0 رأی
23/11/2010 beche [sn] beche تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Mboro [sn] Mboro تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Marwadzo [sn] Marwadzo تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Mhoro [sn] Mhoro تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مالزی

Hitch تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 39

واژگان افزوده شده: 8

نمایش ها: 7.544


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.215

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.521