کلمات تلفظ شده توسط Hitch در فورو

کاربر: Hitch مشترک تلفظ های Hitch شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/11/2010 Mazvita [sn] Mazvita تلفظ رأی
23/11/2010 chiedza [sn] chiedza تلفظ رأی
23/11/2010 chikomborero [sn] chikomborero تلفظ رأی
23/11/2010 Munashe [sn] Munashe تلفظ رأی
23/11/2010 beche [sn] beche تلفظ رأی
23/11/2010 Mboro [sn] Mboro تلفظ -1 رأی
23/11/2010 Marwadzo [sn] Marwadzo تلفظ رأی
23/11/2010 Mhoro [sn] Mhoro تلفظ رأی
23/11/2010 piri [sn] piri تلفظ رأی
23/11/2010 milic [sn] milic تلفظ رأی
23/11/2010 Robert Mugabe [sn] Robert Mugabe تلفظ رأی
23/11/2010 Morgan Tsvangirai [sn] Morgan Tsvangirai تلفظ رأی
23/11/2010 Nhamodzenyika [sn] Nhamodzenyika تلفظ رأی
23/11/2010 kudakwashe [sn] kudakwashe تلفظ رأی
23/11/2010 motsi [sn] motsi تلفظ رأی
23/11/2010 chiShona [sn] chiShona تلفظ رأی
23/11/2010 Mhuka [sn] Mhuka تلفظ رأی
23/11/2010 ndatenda [sn] ndatenda تلفظ رأی
23/11/2010 nyuchi [sn] nyuchi تلفظ رأی
23/11/2010 zvakanaka [sn] zvakanaka تلفظ رأی
23/11/2010 Handitaure chiShona [sn] Handitaure chiShona تلفظ رأی
23/11/2010 Ndinokuda [sn] Ndinokuda تلفظ رأی
23/11/2010 mawere [sn] mawere تلفظ رأی
23/11/2010 gweta [sn] gweta تلفظ رأی
23/11/2010 jasi [sn] jasi تلفظ رأی
23/11/2010 sekuru [sn] sekuru تلفظ رأی
23/11/2010 uwandi [sn] uwandi تلفظ رأی
23/11/2010 njodzi [sn] njodzi تلفظ رأی
23/11/2010 mafuta [sn] mafuta تلفظ رأی
23/11/2010 goronga [sn] goronga تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مالزی

Hitch تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 39

واژگان افزوده شده: 8

نمایش ها: 7.443


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.150

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.467