کلمات تلفظ شده توسط Heracleum در فورو صفحه 2.

کاربر: Heracleum ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Heracleum شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/05/2012 agente estinguente [it] agente estinguente تلفظ رأی
10/05/2012 elettromiografia [it] elettromiografia تلفظ رأی
10/05/2012 dorsalgia [it] dorsalgia تلفظ رأی
10/05/2012 scemenzaio [it] scemenzaio تلفظ رأی
10/05/2012 sovraspinato [it] sovraspinato تلفظ رأی
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] a scanso di equivoci تلفظ رأی
10/05/2012 cane sciolto [it] cane sciolto تلفظ رأی
10/05/2012 a rigore [it] a rigore تلفظ رأی
10/05/2012 armato fino ai denti [it] armato fino ai denti تلفظ رأی
10/05/2012 stuzzicheria [it] stuzzicheria تلفظ رأی
10/05/2012 al dettaglio [it] al dettaglio تلفظ رأی
10/05/2012 stuzzicamento [it] stuzzicamento تلفظ رأی
10/05/2012 sano come un pesce [it] sano come un pesce تلفظ رأی
10/05/2012 popolaresco [it] popolaresco تلفظ رأی
15/12/2011 Andalusia [it] Andalusia تلفظ رأی
15/12/2011 vino nobile [it] vino nobile تلفظ رأی
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] Gaetano Maria Schiassi تلفظ رأی
15/12/2011 Origlia [it] Origlia تلفظ رأی
15/12/2011 Muzzio [it] Muzzio تلفظ رأی
15/12/2011 Patroclo [it] Patroclo تلفظ رأی
15/12/2011 Prometeo [it] Prometeo تلفظ رأی
15/12/2011 Andromaca [it] Andromaca تلفظ رأی
15/12/2011 Potala [it] Potala تلفظ رأی
15/12/2011 ti amo [it] ti amo تلفظ رأی
15/12/2011 Banco Popolare [it] Banco Popolare تلفظ رأی
15/12/2011 UBI Banca [it] UBI Banca تلفظ رأی
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] Banca Lombarda e Piemontese تلفظ رأی
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] Banca Popolare di Milano تلفظ رأی
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] UniCredit S.p.A. تلفظ رأی
15/12/2011 Intesa Sanpaolo [it] Intesa Sanpaolo تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Hi wandering forvoer,
I have a central Italy accent, this means that -usually- a few consonants (B, D, P) could sound "heavier", strong S (similar to Z); by the way, here I'm pronouncing italian words as neutral as possible ;)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

وب: http://heracleums.org

Heracleum تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 7.168 (725 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.952

رأی ها: 875 رأی

نمایش ها: 160.344


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 78

مکان بر اساس تلفظ ها: 40