کلمات تلفظ شده توسط Hargrimm در فورو

کاربر: Hargrimm مشترک تلفظ های Hargrimm شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/11/2008 covers [en] covers تلفظ رأی
03/11/2008 troubleshooting [en] troubleshooting تلفظ رأی
09/07/2008 warcraft [en] warcraft تلفظ رأی
10/04/2008 Errands [en] Errands تلفظ رأی
10/04/2008 hurricane [en] hurricane تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 crowded [en] crowded تلفظ 0 رأی
10/04/2008 tornado [en] tornado تلفظ 1 رأی
10/04/2008 earthquake [en] earthquake تلفظ 2 رأی
10/04/2008 awful [en] awful تلفظ 1 رأی
10/04/2008 Flood [en] Flood تلفظ رأی
10/04/2008 friendly [en] friendly تلفظ 2 رأی
10/04/2008 cuisine [en] cuisine تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 employee [en] employee تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 codify [en] codify تلفظ -1 رأی
09/04/2008 Condoleezza Rice [en] Condoleezza Rice تلفظ رأی
05/04/2008 @ [en] @ تلفظ 1 رأی
05/04/2008 Tiffany [en] Tiffany تلفظ رأی
05/04/2008 Bugs bunny [en] Bugs bunny تلفظ رأی
05/04/2008 IBM [en] IBM تلفظ رأی
05/04/2008 Michael Jordan [en] Michael Jordan تلفظ رأی
05/04/2008 Homer Simpson [en] Homer Simpson تلفظ رأی
05/04/2008 hamster [en] hamster تلفظ 0 رأی
05/04/2008 cancel [en] cancel تلفظ 0 رأی
05/04/2008 integral [en] integral تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 ultimatum [en] ultimatum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 segue [en] segue تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 arboretum [en] arboretum تلفظ -1 رأی
05/04/2008 Matthew McConaughey [en] Matthew McConaughey تلفظ رأی
05/04/2008 Norfolk [en] Norfolk تلفظ 1 رأی
04/04/2008 thence [en] thence تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Hargrimm تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 71 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 16.665


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 16.999

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.770