کلمات تلفظ شده توسط Hanik در فورو

کاربر: Hanik مشترک تلفظ های Hanik شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/05/2011 Тренин [ru] Тренин تلفظ رأی
13/05/2011 бенгалка [ru] бенгалка تلفظ رأی
13/05/2011 безынтересность [ru] безынтересность تلفظ رأی
13/05/2011 ввивание [ru] ввивание تلفظ رأی
13/05/2011 Языково (Ульяновская область) [ru] Языково (Ульяновская область) تلفظ رأی
13/05/2011 қоғам [kk] қоғам تلفظ رأی
13/05/2011 ұлу [kk] ұлу تلفظ رأی
13/05/2011 падалец [ru] падалец تلفظ رأی
13/05/2011 упрашивать [ru] упрашивать تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2011 Зайсан [ru] Зайсан تلفظ رأی
13/05/2011 словоупотребление [ru] словоупотребление تلفظ رأی
13/05/2011 соңы [kk] соңы تلفظ رأی
13/05/2011 жас қыз [kk] жас қыз تلفظ رأی
13/05/2011 емен [kk] емен تلفظ رأی
13/05/2011 ара [kk] ара تلفظ رأی
13/05/2011 ұл [kk] ұл تلفظ رأی
13/05/2011 белка [kk] белка تلفظ رأی
13/05/2011 ақкіс [kk] ақкіс تلفظ رأی
13/05/2011 Сона [kk] Сона تلفظ رأی
13/05/2011 жез [kk] жез تلفظ رأی
13/05/2011 боа [kk] боа تلفظ رأی
13/05/2011 бала [kk] бала تلفظ رأی
13/05/2011 өлең [kk] өлең تلفظ رأی
13/05/2011 Ötkizbey [kk] Ötkizbey تلفظ رأی
13/05/2011 Andrey Golubev [kk] Andrey Golubev تلفظ رأی
13/05/2011 бермеген [kk] бермеген تلفظ رأی
13/05/2011 бала-шаға [kk] бала-шаға تلفظ رأی
13/05/2011 жеркене [kk] жеркене تلفظ رأی
13/05/2011 ақылсыз [kk] ақылсыз تلفظ رأی
13/05/2011 көктеке [kk] көктеке تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: قزاقستان

Hanik تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 66 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 7.269


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11.084

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.942