کلمات تلفظ شده توسط GuillaumeJ در فورو

کاربر: GuillaumeJ مشترک تلفظ های GuillaumeJ شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/05/2011 Monsieur [fr] Monsieur تلفظ 2 رأی
12/05/2011 bonjour [fr] bonjour تلفظ -2 رأی
12/05/2011 au revoir ! [fr] au revoir ! تلفظ رأی
12/05/2011 Gerber [fr] Gerber تلفظ رأی
12/05/2011 germer [fr] germer تلفظ رأی
12/05/2011 gibet [fr] gibet تلفظ رأی
12/05/2011 glucide [fr] glucide تلفظ رأی
12/05/2011 globaux [fr] globaux تلفظ رأی
12/05/2011 glorieuse [fr] glorieuse تلفظ رأی
12/05/2011 glaise [fr] glaise تلفظ رأی
12/05/2011 glapir [fr] glapir تلفظ رأی
12/05/2011 gisement [fr] gisement تلفظ رأی
12/05/2011 glacial [fr] glacial تلفظ رأی
12/05/2011 Gitane [fr] Gitane تلفظ رأی
12/05/2011 goût [fr] goût تلفظ رأی
12/05/2011 goutter [fr] goutter تلفظ رأی
12/05/2011 gogo [fr] gogo تلفظ رأی
12/05/2011 gonflé [fr] gonflé تلفظ رأی
12/05/2011 glossaire [fr] glossaire تلفظ رأی
12/05/2011 μ [fr] μ تلفظ رأی
12/05/2011 France [fr] France تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/05/2011 se cacher [fr] se cacher تلفظ رأی
12/05/2011 nationalites [fr] nationalites تلفظ رأی
12/05/2011 Ateliers [fr] Ateliers تلفظ رأی
12/05/2011 dévidoir [fr] dévidoir تلفظ رأی
12/05/2011 aisé [fr] aisé تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

GuillaumeJ تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 26 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 4.709


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.071