دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/08/2012 grazas [gl] grazas تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Rei Zentolo [gl] Rei Zentolo تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Xesús Cristo [gl] Xesús Cristo تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Miguel Anxo Prado [gl] Miguel Anxo Prado تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Sarxento Keroro [gl] Sarxento Keroro تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Bos Aires [gl] Bos Aires تلفظ 0 رأی
15/08/2012 trampulleiro [gl] trampulleiro تلفظ 0 رأی
15/08/2012 muiñeira [gl] muiñeira تلفظ 0 رأی
15/08/2012 leite [gl] leite تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Compostela [gl] Compostela تلفظ 0 رأی
15/08/2012 cómic [gl] cómic تلفظ 0 رأی
15/08/2012 irmandiños [gl] irmandiños تلفظ 0 رأی
15/08/2012 avellentamento [gl] avellentamento تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Queixumes dos pinos [gl] Queixumes dos pinos تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Eduardo Pondal [gl] Eduardo Pondal تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Xosé Manuel Beiras Torrado [gl] Xosé Manuel Beiras Torrado تلفظ 0 رأی
15/08/2012 larpeiro [gl] larpeiro تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Feiraco [gl] Feiraco تلفظ 0 رأی
15/08/2012 pendello [gl] pendello تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Eloi [gl] Eloi تلفظ 0 رأی
14/08/2012 bóla [gl] bóla تلفظ 0 رأی
14/08/2012 ocre [gl] ocre تلفظ 0 رأی
14/08/2012 Alberte [gl] Alberte تلفظ 0 رأی
14/08/2012 Heitor [gl] Heitor تلفظ 0 رأی
14/08/2012 Xian [gl] Xian تلفظ 0 رأی
14/08/2012 Xiana [gl] Xiana تلفظ 0 رأی
14/08/2012 eu [gl] eu تلفظ 0 رأی
14/08/2012 clube [gl] clube تلفظ 0 رأی
14/08/2012 Bieito [gl] Bieito تلفظ 0 رأی
14/08/2012 amor [gl] amor تلفظ 0 رأی