کلمات تلفظ شده توسط Gondwana در فورو

کاربر: Gondwana مشترک تلفظ های Gondwana شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/08/2012 grazas [gl] grazas تلفظ رأی
15/08/2012 Rei Zentolo [gl] Rei Zentolo تلفظ رأی
15/08/2012 Xesús Cristo [gl] Xesús Cristo تلفظ رأی
15/08/2012 Miguel Anxo Prado [gl] Miguel Anxo Prado تلفظ رأی
15/08/2012 Sarxento Keroro [gl] Sarxento Keroro تلفظ رأی
15/08/2012 Bos Aires [gl] Bos Aires تلفظ رأی
15/08/2012 trampulleiro [gl] trampulleiro تلفظ رأی
15/08/2012 muiñeira [gl] muiñeira تلفظ رأی
15/08/2012 leite [gl] leite تلفظ رأی
15/08/2012 Compostela [gl] Compostela تلفظ رأی
15/08/2012 cómic [gl] cómic تلفظ رأی
15/08/2012 irmandiños [gl] irmandiños تلفظ رأی
15/08/2012 avellentamento [gl] avellentamento تلفظ رأی
15/08/2012 Queixumes dos pinos [gl] Queixumes dos pinos تلفظ رأی
15/08/2012 Eduardo Pondal [gl] Eduardo Pondal تلفظ رأی
15/08/2012 Xosé Manuel Beiras Torrado [gl] Xosé Manuel Beiras Torrado تلفظ رأی
15/08/2012 larpeiro [gl] larpeiro تلفظ رأی
15/08/2012 Feiraco [gl] Feiraco تلفظ رأی
15/08/2012 pendello [gl] pendello تلفظ رأی
15/08/2012 Eloi [gl] Eloi تلفظ رأی
14/08/2012 bóla [gl] bóla تلفظ رأی
14/08/2012 ocre [gl] ocre تلفظ رأی
14/08/2012 Alberte [gl] Alberte تلفظ رأی
14/08/2012 Heitor [gl] Heitor تلفظ رأی
14/08/2012 Xian [gl] Xian تلفظ رأی
14/08/2012 Xiana [gl] Xiana تلفظ رأی
14/08/2012 EU [gl] EU تلفظ رأی
14/08/2012 clube [gl] clube تلفظ رأی
14/08/2012 Bieito [gl] Bieito تلفظ رأی
14/08/2012 amor [gl] amor تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

Gondwana تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 68

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 4.442


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.879