کلمات تلفظ شده توسط Giank12345678 در فورو

کاربر: Giank12345678 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Giank12345678 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/11/2013 Cornarea [it] Cornarea تلفظ 0 رأی
22/11/2013 roero arneis [it] roero arneis تلفظ 0 رأی
22/11/2013 Calzia Panconcelli [it] Calzia Panconcelli تلفظ 0 رأی
22/11/2013 Gaiole in Chianti [it] Gaiole in Chianti تلفظ 0 رأی
22/11/2013 mammolo [it] mammolo تلفظ 0 رأی
22/11/2013 mettere K.O. [it] mettere K.O. تلفظ 0 رأی
22/11/2013 Grazie a Dio [it] Grazie a Dio تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Sant'Angelo Romano [it] Sant'Angelo Romano تلفظ 0 رأی
17/08/2013 poli [it] poli تلفظ 0 رأی
17/08/2013 San Gregorio da Sassola [it] San Gregorio da Sassola تلفظ 0 رأی
17/08/2013 di dove sei? [it] di dove sei? تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Chat [it] Chat تلفظ 0 رأی
17/08/2013 begonia [it] begonia تلفظ 0 رأی
17/08/2013 lambiccarsi [it] lambiccarsi تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Marcellina [it] Marcellina تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Ciao [it] Ciao تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Rutino [it] Rutino تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Persano [it] Persano تلفظ 0 رأی
17/08/2013 gattile [it] gattile تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Tivoli Terme [it] Tivoli Terme تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Colle Verde [it] Colle Verde تلفظ 0 رأی
17/08/2013 lagnosa [it] lagnosa تلفظ 0 رأی
17/08/2013 Setteville [it] Setteville تلفظ 0 رأی
17/08/2013 lamentosa [it] lamentosa تلفظ 0 رأی
17/08/2013 San Polo dei Cavalieri [it] San Polo dei Cavalieri تلفظ 0 رأی
17/08/2013 gatti di polvere [it] gatti di polvere تلفظ 0 رأی
17/08/2013 allergeni [it] allergeni تلفظ 0 رأی
17/08/2013 gruppo sanguigno [it] gruppo sanguigno تلفظ 0 رأی
17/08/2013 lambdacismo [it] lambdacismo تلفظ 0 رأی
17/08/2013 lambda [it] lambda تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

Giank12345678 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.523 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 539

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 29.509


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 368

مکان بر اساس تلفظ ها: 182