کلماتی که Giank12345678 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Giank12345678 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Giank12345678 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/08/2014 lamellibranchi [it] lamellibranchi تلفظ 0 رأی
23/08/2014 ematochezia [it] ematochezia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 pleurodesi [it] pleurodesi تلفظ 0 رأی
23/08/2014 Ciani [it] Ciani تلفظ 0 رأی
23/08/2014 ulotrichia [it] ulotrichia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 ulotrico [it] ulotrico تلفظ 0 رأی
23/08/2014 lissotrico [it] lissotrico تلفظ 0 رأی
23/08/2014 lissotrichia [it] lissotrichia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 linfadenectomia [it] linfadenectomia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 tricobezoario [it] tricobezoario تلفظ 0 رأی
23/08/2014 bezoario [it] bezoario تلفظ 0 رأی
23/08/2014 sanno [it] sanno تلفظ 0 رأی
23/08/2014 tumorectomia [it] tumorectomia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 imbambolare [it] imbambolare تلفظ 0 رأی
23/08/2014 cremastere [it] cremastere تلفظ 0 رأی
23/08/2014 carvico [it] carvico تلفظ 0 رأی
23/08/2014 Iula [it] Iula تلفظ 0 رأی
23/08/2014 trafugare [it] trafugare تلفظ 0 رأی
23/08/2014 fuitina [it] fuitina تلفظ 0 رأی
23/08/2014 filariasi [it] filariasi تلفظ 0 رأی
23/08/2014 mordenzare [it] mordenzare تلفظ 0 رأی
23/08/2014 chemioembolizzazione [it] chemioembolizzazione تلفظ 0 رأی
23/08/2014 tratturo [it] tratturo تلفظ 0 رأی
23/08/2014 leucodermia [it] leucodermia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 xantodermia [it] xantodermia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 alcolizzazione [it] alcolizzazione تلفظ 0 رأی
23/08/2014 termoablazione [it] termoablazione تلفظ 0 رأی
23/08/2014 sostanza grigia periacqueduttale [it] sostanza grigia periacqueduttale تلفظ 0 رأی
23/08/2014 gengivorragia [it] gengivorragia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 materia tossico [it] materia tossico تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

Giank12345678 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.549 (14 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 543

رأی‌ها: 31 رأی

نمایش‌ها: 35.946


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 386

مکان بر اساس تلفظ ها: 196