کلمات تلفظ شده توسط Giank12345678 در فورو

کاربر: Giank12345678 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Giank12345678 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/11/2013 Cornarea [it] Cornarea تلفظ رأی
22/11/2013 roero arneis [it] roero arneis تلفظ رأی
22/11/2013 Calzia Panconcelli [it] Calzia Panconcelli تلفظ رأی
22/11/2013 Gaiole in Chianti [it] Gaiole in Chianti تلفظ رأی
22/11/2013 mammolo [it] mammolo تلفظ رأی
22/11/2013 mettere K.O. [it] mettere K.O. تلفظ رأی
22/11/2013 Grazie a Dio [it] Grazie a Dio تلفظ رأی
17/08/2013 Sant'Angelo Romano [it] Sant'Angelo Romano تلفظ رأی
17/08/2013 poli [it] poli تلفظ رأی
17/08/2013 San Gregorio da Sassola [it] San Gregorio da Sassola تلفظ رأی
17/08/2013 di dove sei? [it] di dove sei? تلفظ رأی
17/08/2013 Chat [it] Chat تلفظ رأی
17/08/2013 begonia [it] begonia تلفظ رأی
17/08/2013 lambiccarsi [it] lambiccarsi تلفظ رأی
17/08/2013 Marcellina [it] Marcellina تلفظ رأی
17/08/2013 Ciao [it] Ciao تلفظ رأی
17/08/2013 Rutino [it] Rutino تلفظ رأی
17/08/2013 Persano [it] Persano تلفظ رأی
17/08/2013 gattile [it] gattile تلفظ رأی
17/08/2013 Tivoli Terme [it] Tivoli Terme تلفظ رأی
17/08/2013 Colle Verde [it] Colle Verde تلفظ رأی
17/08/2013 lagnosa [it] lagnosa تلفظ رأی
17/08/2013 Setteville [it] Setteville تلفظ رأی
17/08/2013 lamentosa [it] lamentosa تلفظ رأی
17/08/2013 San Polo dei Cavalieri [it] San Polo dei Cavalieri تلفظ رأی
17/08/2013 gatti di polvere [it] gatti di polvere تلفظ رأی
17/08/2013 allergeni [it] allergeni تلفظ رأی
17/08/2013 gruppo sanguigno [it] gruppo sanguigno تلفظ رأی
17/08/2013 lambdacismo [it] lambdacismo تلفظ رأی
17/08/2013 lambda [it] lambda تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

Giank12345678 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.523 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 539

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 28.842


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 368

مکان بر اساس تلفظ ها: 182