کلمات تلفظ شده توسط G0GOL در فورو

کاربر: G0GOL مشترک تلفظ های G0GOL شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/01/2011 tertiarisation [fr] tertiarisation تلفظ رأی
15/01/2011 explicite [fr] explicite تلفظ رأی
15/01/2011 deviner [fr] deviner تلفظ رأی
15/01/2011 cendre [fr] cendre تلفظ رأی
15/01/2011 316 [fr] 316 تلفظ رأی
15/01/2011 508 [fr] 508 تلفظ رأی
15/01/2011 effet Sagnac [fr] effet Sagnac تلفظ رأی
15/01/2011 Georges Sagnac [fr] Georges Sagnac تلفظ رأی
15/01/2011 vauvert [fr] vauvert تلفظ رأی
14/01/2011 émetteur [fr] émetteur تلفظ رأی
14/01/2011 réconfort [fr] réconfort تلفظ رأی
13/01/2011 canulant [fr] canulant تلفظ رأی
13/01/2011 volontaire [fr] volontaire تلفظ رأی
13/01/2011 tenace [fr] tenace تلفظ رأی
13/01/2011 déterminé [fr] déterminé تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 confiant [fr] confiant تلفظ رأی
13/01/2011 vésicule biliaire [fr] vésicule biliaire تلفظ رأی
13/01/2011 Laviolette [fr] Laviolette تلفظ رأی
13/01/2011 muter [fr] muter تلفظ رأی
13/01/2011 entassaient [fr] entassaient تلفظ رأی
13/01/2011 remplissent [fr] remplissent تلفظ رأی
13/01/2011 galèrent [fr] galèrent تلفظ رأی
12/01/2011 Toto [fr] Toto تلفظ رأی
12/01/2011 gendarme [fr] gendarme تلفظ رأی
12/01/2011 plaindre [fr] plaindre تلفظ رأی
12/01/2011 je ne sais pas [fr] je ne sais pas تلفظ 1 رأی
12/01/2011 progressisme [fr] progressisme تلفظ رأی
12/01/2011 transformisme [fr] transformisme تلفظ رأی
12/01/2011 l'heure du goûter [fr] l'heure du goûter تلفظ رأی
12/01/2011 réfléchissons [fr] réfléchissons تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

G0GOL تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 50 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 87

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 8.084


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.223

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.669