کلماتی که FrenchForAll در فوروو تلفظ کرده

کاربر: FrenchForAll مشترک تلفظ‌های FrenchForAll شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/04/2014 Ayguemorte-les-Graves [fr] Ayguemorte-les-Graves تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-le-Brûlé [fr] Azay-le-Brûlé تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azas [fr] Azas تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Rirette Maîtrejean [fr] Rirette Maîtrejean تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Emmanuelle Haïm [fr] Emmanuelle Haïm تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Cayrol [fr] Cayrol تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Verteuil-sur-Charente [fr] Verteuil-sur-Charente تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Ayguetinte [fr] Ayguetinte تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Le Perreux-sur-Marne [fr] Le Perreux-sur-Marne تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Le Crêtel [fr] Le Crêtel تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Giffard [fr] Giffard تلفظ 0 رأی
08/04/2014 René Jules Lalique [fr] René Jules Lalique تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Anais Nin [fr] Anais Nin تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-le-Ferron [fr] Azay-le-Ferron تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-sur-Thouet [fr] Azay-sur-Thouet تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-sur-Cher [fr] Azay-sur-Cher تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-sur-Indre [fr] Azay-sur-Indre تلفظ 0 رأی
08/04/2014 rue Quinegagne [fr] rue Quinegagne تلفظ 0 رأی
08/04/2014 argue [fr] argue تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Ayguesvives [fr] Ayguesvives تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Philippe Couillard [fr] Philippe Couillard تلفظ 0 رأی
08/04/2014 pardonnez [fr] pardonnez تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Saint-Siméon [fr] Saint-Siméon تلفظ 0 رأی
08/04/2014 au plus tôt [fr] au plus tôt تلفظ 0 رأی
08/04/2014 d'électrocardiogramme [fr] d'électrocardiogramme تلفظ 0 رأی
08/04/2014 d'examens [fr] d'examens تلفظ 1 رأی
08/04/2014 carnets [fr] carnets تلفظ 0 رأی
08/04/2014 l'existence [fr] l'existence تلفظ 0 رأی
08/04/2014 d’empêchement [fr] d’empêchement تلفظ 0 رأی
08/04/2014 n'ont [fr] n'ont تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Bonjour, je suis française, prof de français et j'habite à Cambridge, en Angleterre. J'ai une passion pour ma langue natale et j'aime la faire partager.
Hello, I am a French native, French teacher and I live in Cambridge, England. I have a passion for my native language and I love sharing it.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

FrenchForAll تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 354 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 45

رأی‌ها: 36 رأی

نمایش‌ها: 20.152


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.046

مکان بر اساس تلفظ ها: 758