کلماتی که FrenchForAll در فوروو تلفظ کرده

کاربر: FrenchForAll مشترک تلفظ‌های FrenchForAll شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2015 cellules flagellées [fr] cellules flagellées تلفظ 1 رأی
07/05/2015 rides estompées [fr] rides estompées تلفظ 0 رأی
07/05/2015 Terrier écossais [fr] Terrier écossais تلفظ 0 رأی
07/05/2015 fidèles lecteurs [fr] fidèles lecteurs تلفظ 0 رأی
07/05/2015 faisant fi [fr] faisant fi تلفظ 0 رأی
07/05/2015 Jacques le fataliste et son maître [fr] Jacques le fataliste et son maître تلفظ 1 رأی
07/05/2015 look hippie chic [fr] look hippie chic تلفظ 1 رأی
07/05/2015 sandales à talons [fr] sandales à talons تلفظ 1 رأی
07/05/2015 Parole de Dieu [fr] Parole de Dieu تلفظ -1 رأی
07/05/2015 triple protection [fr] triple protection تلفظ 0 رأی
07/05/2015 pétrifié de terreur [fr] pétrifié de terreur تلفظ 0 رأی
07/05/2015 être symbolisée par [fr] être symbolisée par تلفظ 1 رأی
07/05/2015 python [fr] python تلفظ 0 رأی
07/05/2015 un bon emploi [fr] un bon emploi تلفظ 0 رأی
28/04/2015 malheureux [fr] malheureux تلفظ 0 رأی
28/04/2015 nombreuses [fr] nombreuses تلفظ 0 رأی
28/04/2015 merveilleuse [fr] merveilleuse تلفظ 0 رأی
28/04/2015 Royaume-Uni [fr] Royaume-Uni تلفظ 0 رأی
28/04/2015 meilleures [fr] meilleures تلفظ 0 رأی
28/04/2015 travaillais [fr] travaillais تلفظ 0 رأی
02/12/2014 un petit peu [fr] un petit peu تلفظ 1 رأی
13/09/2014 assaut [fr] assaut تلفظ 0 رأی
13/09/2014 coup [fr] coup تلفظ 1 رأی
13/09/2014 bas [fr] bas تلفظ 2 رأی
13/09/2014 tournant [fr] tournant تلفظ 0 رأی
13/09/2014 crochet [fr] crochet تلفظ 0 رأی
13/09/2014 revers [fr] revers تلفظ 0 رأی
13/09/2014 savate défense [fr] savate défense تلفظ 0 رأی
13/09/2014 savate combat [fr] savate combat تلفظ 0 رأی
13/09/2014 savate assaut [fr] savate assaut تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Bonjour, je suis française, prof de français et j'habite à Cambridge, en Angleterre. J'ai une passion pour ma langue natale et j'aime la faire partager.
Hello, I am a French native, French teacher and I live in Cambridge, England. I have a passion for my native language and I love sharing it.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

FrenchForAll تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 382 (14 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 50

رأی‌ها: 53 رأی

نمایش‌ها: 29.615


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.190

مکان بر اساس تلفظ ها: 795