کلمات تلفظ شده توسط FrenchForAll در فورو

کاربر: FrenchForAll مشترک تلفظ های FrenchForAll شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/04/2014 Ayguemorte-les-Graves [fr] Ayguemorte-les-Graves تلفظ رأی
08/04/2014 Azay-le-Brûlé [fr] Azay-le-Brûlé تلفظ رأی
08/04/2014 Azas [fr] Azas تلفظ رأی
08/04/2014 Rirette Maîtrejean [fr] Rirette Maîtrejean تلفظ رأی
08/04/2014 Emmanuelle Haïm [fr] Emmanuelle Haïm تلفظ رأی
08/04/2014 Cayrol [fr] Cayrol تلفظ رأی
08/04/2014 Verteuil-sur-Charente [fr] Verteuil-sur-Charente تلفظ رأی
08/04/2014 Ayguetinte [fr] Ayguetinte تلفظ رأی
08/04/2014 Le Perreux-sur-Marne [fr] Le Perreux-sur-Marne تلفظ رأی
08/04/2014 Le Crêtel [fr] Le Crêtel تلفظ رأی
08/04/2014 Giffard [fr] Giffard تلفظ رأی
08/04/2014 René Jules Lalique [fr] René Jules Lalique تلفظ رأی
08/04/2014 Anais Nin [fr] Anais Nin تلفظ رأی
08/04/2014 Azay-le-Ferron [fr] Azay-le-Ferron تلفظ رأی
08/04/2014 Azay-sur-Thouet [fr] Azay-sur-Thouet تلفظ رأی
08/04/2014 Azay-sur-Cher [fr] Azay-sur-Cher تلفظ رأی
08/04/2014 Azay-sur-Indre [fr] Azay-sur-Indre تلفظ رأی
08/04/2014 rue Quinegagne [fr] rue Quinegagne تلفظ رأی
08/04/2014 argue [fr] argue تلفظ رأی
08/04/2014 Ayguesvives [fr] Ayguesvives تلفظ رأی
08/04/2014 Philippe Couillard [fr] Philippe Couillard تلفظ رأی
08/04/2014 pardonnez [fr] pardonnez تلفظ رأی
08/04/2014 parc zoologique de Paris [fr] parc zoologique de Paris تلفظ رأی
08/04/2014 Saint-Siméon [fr] Saint-Siméon تلفظ رأی
08/04/2014 le sénateur EELV Jean-Vincent Placé [fr] le sénateur EELV Jean-Vincent Placé تلفظ رأی
08/04/2014 avant jc et après jc [fr] avant jc et après jc تلفظ رأی
08/04/2014 au plus tôt [fr] au plus tôt تلفظ رأی
08/04/2014 d'électrocardiogramme [fr] d'électrocardiogramme تلفظ رأی
08/04/2014 d'examens [fr] d'examens تلفظ رأی
08/04/2014 carnets [fr] carnets تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Bonjour, je suis française, prof de français et j'habite à Cambridge, en Angleterre. J'ai une passion pour ma langue natale et j'aime la faire partager.
Hello, I am a French native, French teacher and I live in Cambridge, England. I have a passion for my native language and I love sharing it.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://www.french-for-all.co.uk/

FrenchForAll تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 358 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 44

رأی ها: 32 رأی

نمایش ها: 16.151


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.947

مکان بر اساس تلفظ ها: 686