کلماتی که FrauSue در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: FrauSue مشترک تلفظ‌های FrauSue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/10/2012 pool [en] pool تلفظ 1 رأی
18/10/2012 cone [en] cone تلفظ 0 رأی
18/10/2012 ingredient [en] ingredient تلفظ 0 رأی
18/10/2012 East Midlands [en] East Midlands تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Ogre [en] Ogre تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Barbados [en] Barbados تلفظ 0 رأی
18/10/2012 nun [en] nun تلفظ 0 رأی
18/10/2012 none [en] none تلفظ 1 رأی
18/10/2012 translocation [en] translocation تلفظ 0 رأی
18/10/2012 whee! [en] whee! تلفظ 0 رأی
18/10/2012 aloud [en] aloud تلفظ 0 رأی
18/10/2012 acid [en] acid تلفظ 2 رأی
18/10/2012 tap [en] tap تلفظ 2 رأی
18/10/2012 Theresa May [en] Theresa May تلفظ 0 رأی
18/10/2012 conscientious [en] conscientious تلفظ 0 رأی
18/10/2012 consciousness [en] consciousness تلفظ 1 رأی
18/10/2012 Pike [en] Pike تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Beelzebub [en] Beelzebub تلفظ 0 رأی
18/10/2012 murder [en] murder تلفظ 2 رأی
18/10/2012 murderer [en] murderer تلفظ 0 رأی
18/10/2012 flawed [en] flawed تلفظ 1 رأی
18/10/2012 higher [en] higher تلفظ 4 رأی
18/10/2012 abnormalities [en] abnormalities تلفظ 0 رأی
18/10/2012 marquee [en] marquee تلفظ 2 رأی
18/10/2012 barmcake [en] barmcake تلفظ 0 رأی
18/10/2012 warm [en] warm تلفظ -1 رأی
18/10/2012 handle [en] handle تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Hulk [en] Hulk تلفظ 0 رأی
18/10/2012 buried [en] buried تلفظ -1 رأی
18/10/2012 business [en] business تلفظ 4 رأی

اطلاعات کاربر

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

FrauSue تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 139 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی‌ها: 45 رأی

نمایش‌ها: 13.589


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.789

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.816