کلمات تلفظ شده توسط FrauSue در فورو صفحه 4.

کاربر: FrauSue مشترک تلفظ های FrauSue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/10/2012 Ogre [en] Ogre تلفظ رأی
18/10/2012 Barbados [en] Barbados تلفظ رأی
18/10/2012 nun [en] nun تلفظ رأی
18/10/2012 none [en] none تلفظ رأی
18/10/2012 translocation [en] translocation تلفظ رأی
18/10/2012 whee! [en] whee! تلفظ رأی
18/10/2012 aloud [en] aloud تلفظ رأی
18/10/2012 acid [en] acid تلفظ 1 رأی
18/10/2012 tap [en] tap تلفظ 2 رأی
18/10/2012 Theresa May [en] Theresa May تلفظ رأی
18/10/2012 conscientious [en] conscientious تلفظ رأی
18/10/2012 consciousness [en] consciousness تلفظ 1 رأی
18/10/2012 Pike [en] Pike تلفظ رأی
18/10/2012 Beelzebub [en] Beelzebub تلفظ رأی
18/10/2012 full [en] full تلفظ -1 رأی
18/10/2012 murder [en] murder تلفظ 2 رأی
18/10/2012 murderer [en] murderer تلفظ رأی
18/10/2012 flawed [en] flawed تلفظ رأی
18/10/2012 higher [en] higher تلفظ 2 رأی
18/10/2012 abnormalities [en] abnormalities تلفظ رأی
18/10/2012 marquee [en] marquee تلفظ 1 رأی
18/10/2012 barmcake [en] barmcake تلفظ رأی
18/10/2012 warm [en] warm تلفظ -1 رأی
18/10/2012 handle [en] handle تلفظ رأی
18/10/2012 Hulk [en] Hulk تلفظ رأی
18/10/2012 buried [en] buried تلفظ رأی
18/10/2012 business [en] business تلفظ 3 رأی
18/10/2012 protruding [en] protruding تلفظ رأی
18/10/2012 McDonald [en] McDonald تلفظ رأی
18/10/2012 defendant [en] defendant تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

FrauSue تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 136 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 30 رأی

نمایش ها: 7.390


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.471

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.599