کلماتی که FrauSue در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: FrauSue مشترک تلفظ‌های FrauSue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] Auslandsaufenthalt تلفظ 0 رأی
18/10/2012 worried [en] worried تلفظ 2 رأی
18/10/2012 fought [en] fought تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
18/10/2012 pool [en] pool تلفظ 0 رأی
18/10/2012 cone [en] cone تلفظ 0 رأی
18/10/2012 ingredient [en] ingredient تلفظ 2 رأی
18/10/2012 East Midlands [en] East Midlands تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Ogre [en] Ogre تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Barbados [en] Barbados تلفظ 0 رأی
18/10/2012 nun [en] nun تلفظ 0 رأی
18/10/2012 none [en] none تلفظ 2 رأی
18/10/2012 translocation [en] translocation تلفظ 0 رأی
18/10/2012 whee! [en] whee! تلفظ 0 رأی
18/10/2012 aloud [en] aloud تلفظ 0 رأی
18/10/2012 acid [en] acid تلفظ 2 رأی
18/10/2012 tap [en] tap تلفظ 2 رأی
18/10/2012 Theresa May [en] Theresa May تلفظ 0 رأی
18/10/2012 conscientious [en] conscientious تلفظ 0 رأی
18/10/2012 consciousness [en] consciousness تلفظ 1 رأی
18/10/2012 pike [en] pike تلفظ 1 رأی
18/10/2012 Beelzebub [en] Beelzebub تلفظ 0 رأی
18/10/2012 murder [en] murder تلفظ 2 رأی
18/10/2012 murderer [en] murderer تلفظ 1 رأی
18/10/2012 flawed [en] flawed تلفظ 1 رأی
18/10/2012 higher [en] higher تلفظ 5 رأی
18/10/2012 abnormalities [en] abnormalities تلفظ 0 رأی
18/10/2012 marquee [en] marquee تلفظ 2 رأی
18/10/2012 barmcake [en] barmcake تلفظ 0 رأی
18/10/2012 warm [en] warm تلفظ 0 رأی
18/10/2012 handle [en] handle تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

FrauSue تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 142 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی‌ها: 50 رأی

نمایش‌ها: 17.022


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 8.033

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.893