کلمات تلفظ شده توسط FrauSue در فورو صفحه 3.

کاربر: FrauSue مشترک تلفظ های FrauSue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/10/2012 beaten-up [en] beaten-up تلفظ 1 رأی
27/10/2012 demon [en] demon تلفظ رأی
27/10/2012 pressure cooker [en] pressure cooker تلفظ 1 رأی
27/10/2012 Graham Bell [sco] Graham Bell تلفظ رأی
27/10/2012 Melrose [sco] Melrose تلفظ رأی
27/10/2012 Adam Smith [sco] Adam Smith تلفظ رأی
27/10/2012 jotter [sco] jotter تلفظ رأی
27/10/2012 The Kirk [sco] The Kirk تلفظ 1 رأی
27/10/2012 Frederick Lugard [en] Frederick Lugard تلفظ رأی
27/10/2012 Patty [en] Patty تلفظ رأی
27/10/2012 Manx Missile [en] Manx Missile تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 yogi [en] yogi تلفظ رأی
27/10/2012 Phoebe Tonkin [en] Phoebe Tonkin تلفظ رأی
27/10/2012 Terrington St Clement [en] Terrington St Clement تلفظ رأی
27/10/2012 Cheddleton [en] Cheddleton تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 Pen-y-ghent [en] Pen-y-ghent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 Ordsall Hall [en] Ordsall Hall تلفظ رأی
27/10/2012 River Irk [en] River Irk تلفظ رأی
27/10/2012 River Irwell [en] River Irwell تلفظ رأی
19/10/2012 Trazzy [en] Trazzy تلفظ رأی
19/10/2012 SWOT Analysis [en] SWOT Analysis تلفظ رأی
19/10/2012 warmed [en] warmed تلفظ رأی
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] Auslandsaufenthalt تلفظ رأی
18/10/2012 worried [en] worried تلفظ 1 رأی
18/10/2012 fought [en] fought تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/10/2012 pool [en] pool تلفظ رأی
18/10/2012 cone [en] cone تلفظ رأی
18/10/2012 bone [en] bone تلفظ -1 رأی
18/10/2012 ingredient [en] ingredient تلفظ رأی
18/10/2012 East Midlands [en] East Midlands تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

FrauSue تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 136 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 31 رأی

نمایش ها: 7.506


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.532

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.603