کلماتی که FrauSue در فوروو تلفظ کرده صفحه 3.

کاربر: FrauSue مشترک تلفظ‌های FrauSue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/10/2012 glamour [en] glamour تلفظ 0 رأی
27/10/2012 flown [en] flown تلفظ 3 رأی
27/10/2012 recognised [en] recognised تلفظ 0 رأی
27/10/2012 peremptory [en] peremptory تلفظ 1 رأی
27/10/2012 William [en] William تلفظ 0 رأی
27/10/2012 investigative [en] investigative تلفظ 0 رأی
27/10/2012 swear [en] swear تلفظ 3 رأی
27/10/2012 veritas [en] veritas تلفظ 0 رأی
27/10/2012 beaten-up [en] beaten-up تلفظ 1 رأی
27/10/2012 demon [en] demon تلفظ 0 رأی
27/10/2012 pressure cooker [en] pressure cooker تلفظ 1 رأی
27/10/2012 Graham Bell [sco] Graham Bell تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Melrose [sco] Melrose تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Adam Smith [sco] Adam Smith تلفظ 0 رأی
27/10/2012 jotter [sco] jotter تلفظ 0 رأی
27/10/2012 The Kirk [sco] The Kirk تلفظ 1 رأی
27/10/2012 Frederick Lugard [en] Frederick Lugard تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Patty [en] Patty تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Manx Missile [en] Manx Missile تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 yogi [en] yogi تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Phoebe Tonkin [en] Phoebe Tonkin تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Terrington St Clement [en] Terrington St Clement تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Cheddleton [en] Cheddleton تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 Pen-y-ghent [en] Pen-y-ghent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 Ordsall Hall [en] Ordsall Hall تلفظ 0 رأی
27/10/2012 River Irk [en] River Irk تلفظ 0 رأی
27/10/2012 River Irwell [en] River Irwell تلفظ 0 رأی
19/10/2012 Trazzy [en] Trazzy تلفظ 0 رأی
19/10/2012 SWOT Analysis [en] SWOT Analysis تلفظ 0 رأی
19/10/2012 warmed [en] warmed تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

FrauSue تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 142 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی‌ها: 48 رأی

نمایش‌ها: 16.250


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.905

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.875