کلمات تلفظ شده توسط FrauSue در فورو صفحه 2.

کاربر: FrauSue مشترک تلفظ های FrauSue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/10/2012 Chorltonville [en] Chorltonville تلفظ رأی
28/10/2012 Bishops Frome [en] Bishops Frome تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 trophoblastic [en] trophoblastic تلفظ رأی
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] Andrew Carrick Gow تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 Goathland [en] Goathland تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 emcee [en] emcee تلفظ رأی
28/10/2012 smothered [en] smothered تلفظ رأی
28/10/2012 look at [en] look at تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 refer to [en] refer to تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 send for [en] send for تلفظ رأی
28/10/2012 wait for [en] wait for تلفظ رأی
28/10/2012 work on [en] work on تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 latchstring [en] latchstring تلفظ رأی
28/10/2012 Meerbrook [en] Meerbrook تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 rhubarb [en] rhubarb تلفظ رأی
27/10/2012 supper [en] supper تلفظ 1 رأی
27/10/2012 wrought iron [en] wrought iron تلفظ رأی
27/10/2012 Flap [en] Flap تلفظ رأی
27/10/2012 trap [en] trap تلفظ 1 رأی
27/10/2012 sapling [en] sapling تلفظ رأی
27/10/2012 Protestant [en] Protestant تلفظ رأی
27/10/2012 let-up [en] let-up تلفظ رأی
27/10/2012 glamour [en] glamour تلفظ رأی
27/10/2012 flown [en] flown تلفظ 2 رأی
27/10/2012 recognised [en] recognised تلفظ رأی
27/10/2012 peremptory [en] peremptory تلفظ 1 رأی
27/10/2012 William [en] William تلفظ رأی
27/10/2012 investigative [en] investigative تلفظ رأی
27/10/2012 swear [en] swear تلفظ 2 رأی
27/10/2012 veritas [en] veritas تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

FrauSue تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 136 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 30 رأی

نمایش ها: 7.333


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.862

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.599