کلمات تلفظ شده توسط ForaoisTaibreamh در فورو

کاربر: ForaoisTaibreamh مشترک تلفظ های ForaoisTaibreamh شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/03/2014 competition [en] competition تلفظ رأی
12/03/2014 shriners [en] shriners تلفظ رأی
12/03/2014 McComas [en] McComas تلفظ رأی
12/03/2014 forelimb [en] forelimb تلفظ رأی
12/03/2014 chill out [en] chill out تلفظ رأی
12/03/2014 Teppes [fr] Teppes تلفظ رأی
12/03/2014 Antoni Hoëné [fr] Antoni Hoëné تلفظ رأی
12/03/2014 s'entendit [fr] s'entendit تلفظ رأی
12/03/2014 Qu'est-ce que tu aimes faire ? [fr] Qu'est-ce que tu aimes faire ? تلفظ رأی
12/03/2014 échauguette [fr] échauguette تلفظ رأی
12/03/2014 Brigitte Leal [fr] Brigitte Leal تلفظ رأی
12/03/2014 Vingt mille lieues sous les mers [fr] Vingt mille lieues sous les mers تلفظ رأی
12/03/2014 Sébastien Folin [fr] Sébastien Folin تلفظ رأی
11/03/2014 accoururent [fr] accoururent تلفظ رأی
10/03/2014 clôtures [fr] clôtures تلفظ رأی
21/11/2012 Perowne [en] Perowne تلفظ رأی
21/11/2012 Gibbs [en] Gibbs تلفظ رأی
21/11/2012 Koechlin [fr] Koechlin تلفظ رأی
21/11/2012 Camille Jenatzy [fr] Camille Jenatzy تلفظ رأی
21/11/2012 George Price [fr] George Price تلفظ رأی
20/10/2012 borborygmus [en] borborygmus تلفظ -2 رأی
20/10/2012 Rapaille [fr] Rapaille تلفظ رأی
20/10/2012 Greubel Forsey [fr] Greubel Forsey تلفظ رأی
20/10/2012 lazuline [en] lazuline تلفظ رأی
20/10/2012 oligosaccharins [en] oligosaccharins تلفظ رأی
20/10/2012 Kick It Out [en] Kick It Out تلفظ رأی
15/10/2012 Skilax [en] Skilax تلفظ رأی
14/10/2012 ramasse-bourrier [fr] ramasse-bourrier تلفظ رأی
14/10/2012 pantyshot [en] pantyshot تلفظ رأی
14/10/2012 LTE-enabled [en] LTE-enabled تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایرلند

ForaoisTaibreamh تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 155 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 20

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 8.700


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.336

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.447