کلمات تلفظ شده توسط FongWingChung در فورو

کاربر: FongWingChung مشترک تلفظ های FongWingChung شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/01/2011 Stevan Ridley [en] Stevan Ridley تلفظ رأی
31/01/2011 stomacher [en] stomacher تلفظ رأی
31/01/2011 troubles [en] troubles تلفظ رأی
31/01/2011 Wenatachee [en] Wenatachee تلفظ رأی
31/01/2011 Barossa Valley [en] Barossa Valley تلفظ -1 رأی
31/01/2011 Jack Kirby [en] Jack Kirby تلفظ رأی
31/01/2011 tricked [en] tricked تلفظ رأی
15/02/2010 Abigail Gabble [en] Abigail Gabble تلفظ رأی
15/02/2010 Abby Mallard [en] Abby Mallard تلفظ رأی
15/02/2010 Kincardineshire [en] Kincardineshire تلفظ رأی
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] Agent Wendy Pleakley تلفظ رأی
15/02/2010 Amelia Gabble [en] Amelia Gabble تلفظ رأی
15/02/2010 Bert [en] Bert تلفظ رأی
15/02/2010 Cleo [en] Cleo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] Bradley Uppercrust III تلفظ رأی
15/02/2010 Beary Barrington [en] Beary Barrington تلفظ رأی
15/02/2010 Buck Cluck [en] Buck Cluck تلفظ رأی
15/02/2010 Baylene [en] Baylene تلفظ رأی
15/02/2010 Casey Junior [en] Casey Junior تلفظ رأی
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] Carl Fredricksen تلفظ رأی
15/02/2010 Chick Hicks [en] Chick Hicks تلفظ رأی
15/02/2010 Edna Mode [en] Edna Mode تلفظ رأی
15/02/2010 Elliott [en] Elliott تلفظ رأی
15/02/2010 Elmer Elephant [en] Elmer Elephant تلفظ رأی
15/02/2010 Emperor Zurg [en] Emperor Zurg تلفظ رأی
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] Edgar Balthazar تلفظ رأی
15/02/2010 Fairy Godmother [en] Fairy Godmother تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/02/2010 Fairy Mary [en] Fairy Mary تلفظ رأی
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] Drizella Tremaine تلفظ رأی
15/02/2010 Dex Barrington [en] Dex Barrington تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

FongWingChung تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 95 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 57

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 9.870


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.622

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.196