کلمات تلفظ شده توسط Flashman در فورو صفحه 8.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/02/2012 unbreakable [en] unbreakable تلفظ رأی
07/02/2012 derogative [en] derogative تلفظ رأی
07/02/2012 somber [en] somber تلفظ -1 رأی
07/02/2012 mute [en] mute تلفظ رأی
07/02/2012 brightest [en] brightest تلفظ رأی
07/02/2012 nice [en] nice تلفظ 1 رأی
07/02/2012 great-grandparents [en] great-grandparents تلفظ رأی
07/02/2012 convicts [en] convicts تلفظ رأی
07/02/2012 troubleshooter [en] troubleshooter تلفظ رأی
07/02/2012 tiger [en] tiger تلفظ رأی
07/02/2012 telephone [en] telephone تلفظ -2 رأی
07/02/2012 castle [en] castle تلفظ -2 رأی
07/02/2012 Glass [en] Glass تلفظ رأی
07/02/2012 elephant [en] elephant تلفظ رأی
07/02/2012 football [en] football تلفظ -2 رأی
07/02/2012 ghastly [en] ghastly تلفظ رأی
07/02/2012 muscle [en] muscle تلفظ رأی
07/02/2012 exclaim [en] exclaim تلفظ رأی
07/02/2012 oracles [en] oracles تلفظ رأی
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 229 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 18.950


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.120

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.009