کلماتی که Flashman در فوروو تلفظ کرده صفحه 8.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ‌های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/02/2012 nice [en] nice تلفظ 1 رأی
07/02/2012 great-grandparents [en] great-grandparents تلفظ 0 رأی
07/02/2012 convicts [en] convicts تلفظ 0 رأی
07/02/2012 troubleshooter [en] troubleshooter تلفظ 0 رأی
07/02/2012 tiger [en] tiger تلفظ 1 رأی
07/02/2012 telephone [en] telephone تلفظ -2 رأی
07/02/2012 glass [en] glass تلفظ 0 رأی
07/02/2012 elephant [en] elephant تلفظ 0 رأی
07/02/2012 football [en] football تلفظ -2 رأی
07/02/2012 ghastly [en] ghastly تلفظ 0 رأی
07/02/2012 muscle [en] muscle تلفظ 0 رأی
07/02/2012 exclaim [en] exclaim تلفظ 0 رأی
07/02/2012 oracles [en] oracles تلفظ 0 رأی
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 223 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی‌ها: 34 رأی

نمایش‌ها: 30.233


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.482

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.200