کلمات تلفظ شده توسط Flashman در فورو صفحه 7.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/02/2012 July [en] July تلفظ -1 رأی
09/02/2012 June [en] June تلفظ 1 رأی
09/02/2012 may [en] may تلفظ رأی
08/02/2012 cue ball [en] cue ball تلفظ رأی
08/02/2012 April [en] April تلفظ رأی
08/02/2012 March [en] March تلفظ رأی
08/02/2012 February [en] February تلفظ -2 رأی
08/02/2012 January [en] January تلفظ رأی
08/02/2012 Proposition [en] Proposition تلفظ رأی
08/02/2012 male [en] male تلفظ رأی
08/02/2012 ruler [en] ruler تلفظ 3 رأی
08/02/2012 pencil [en] pencil تلفظ رأی
08/02/2012 pen [en] pen تلفظ رأی
08/02/2012 student [en] student تلفظ رأی
08/02/2012 hotel [en] hotel تلفظ رأی
08/02/2012 overbooked [en] overbooked تلفظ رأی
08/02/2012 big [en] big تلفظ رأی
08/02/2012 wifi [en] wifi تلفظ رأی
08/02/2012 waistcoat [en] waistcoat تلفظ رأی
08/02/2012 cupcake [en] cupcake تلفظ رأی
08/02/2012 barley [en] barley تلفظ -1 رأی
08/02/2012 mashed potatoes [en] mashed potatoes تلفظ رأی
08/02/2012 sausage roll [en] sausage roll تلفظ رأی
08/02/2012 currant [en] currant تلفظ رأی
08/02/2012 Prawn [en] Prawn تلفظ رأی
08/02/2012 sitar [en] sitar تلفظ رأی
08/02/2012 electronic organ [en] electronic organ تلفظ رأی
08/02/2012 Sax [en] Sax تلفظ رأی
07/02/2012 Brazil [en] Brazil تلفظ رأی
07/02/2012 lingual [en] lingual تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 229 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 18.817


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.130

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.008