کلماتی که Flashman در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ‌های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2012 March [en] March تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Proposition [en] Proposition تلفظ 0 رأی
08/02/2012 male [en] male تلفظ 1 رأی
08/02/2012 ruler [en] ruler تلفظ 4 رأی
08/02/2012 pencil [en] pencil تلفظ 0 رأی
08/02/2012 pen [en] pen تلفظ 0 رأی
08/02/2012 hotel [en] hotel تلفظ 0 رأی
08/02/2012 overbooked [en] overbooked تلفظ 0 رأی
08/02/2012 big [en] big تلفظ 2 رأی
08/02/2012 wifi [en] wifi تلفظ 0 رأی
08/02/2012 waistcoat [en] waistcoat تلفظ 0 رأی
08/02/2012 cupcake [en] cupcake تلفظ 0 رأی
08/02/2012 barley [en] barley تلفظ -1 رأی
08/02/2012 mashed potatoes [en] mashed potatoes تلفظ 0 رأی
08/02/2012 sausage roll [en] sausage roll تلفظ 0 رأی
08/02/2012 currant [en] currant تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Prawn [en] Prawn تلفظ 0 رأی
08/02/2012 sitar [en] sitar تلفظ 0 رأی
08/02/2012 electronic organ [en] electronic organ تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Sax [en] Sax تلفظ 0 رأی
07/02/2012 lingual [en] lingual تلفظ 0 رأی
07/02/2012 unbreakable [en] unbreakable تلفظ 0 رأی
07/02/2012 derogative [en] derogative تلفظ 0 رأی
07/02/2012 somber [en] somber تلفظ -1 رأی
07/02/2012 mute [en] mute تلفظ 0 رأی
07/02/2012 brightest [en] brightest تلفظ 0 رأی
07/02/2012 nice [en] nice تلفظ 1 رأی
07/02/2012 great-grandparents [en] great-grandparents تلفظ 0 رأی
07/02/2012 convicts [en] convicts تلفظ 0 رأی
07/02/2012 troubleshooter [en] troubleshooter تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 217 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی‌ها: 35 رأی

نمایش‌ها: 35.014


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.644

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.287