کلماتی که Flashman در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ‌های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/02/2012 wardrobe [en] wardrobe تلفظ 3 رأی
18/02/2012 blur [en] blur تلفظ 0 رأی
18/02/2012 sport [en] sport تلفظ 0 رأی
18/02/2012 flight [en] flight تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Draco Malfoy [en] Draco Malfoy تلفظ 1 رأی
09/02/2012 Lord Voldemort [en] Lord Voldemort تلفظ 1 رأی
09/02/2012 Ron Weasley [en] Ron Weasley تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Severus Snape [en] Severus Snape تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Snape [en] Snape تلفظ 1 رأی
09/02/2012 hagrid [en] hagrid تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Hermione Granger [en] Hermione Granger تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Hermione [en] Hermione تلفظ 0 رأی
09/02/2012 hogwarts [en] hogwarts تلفظ 0 رأی
09/02/2012 sage [en] sage تلفظ 0 رأی
09/02/2012 thyme [en] thyme تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Rosemary [en] Rosemary تلفظ -1 رأی
09/02/2012 basil [en] basil تلفظ -2 رأی
09/02/2012 Sybil [en] Sybil تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Diamond [en] Diamond تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Ruby [en] Ruby تلفظ 0 رأی
09/02/2012 witch [en] witch تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Harry Potter [en] Harry Potter تلفظ 0 رأی
09/02/2012 December [en] December تلفظ 0 رأی
09/02/2012 October [en] October تلفظ 0 رأی
09/02/2012 September [en] September تلفظ 0 رأی
09/02/2012 August [en] August تلفظ 0 رأی
09/02/2012 June [en] June تلفظ 1 رأی
09/02/2012 may [en] may تلفظ 0 رأی
08/02/2012 cue ball [en] cue ball تلفظ 0 رأی
08/02/2012 April [en] April تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 217 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی‌ها: 35 رأی

نمایش‌ها: 35.504


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.615

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.291