کلماتی که Flashman در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ‌های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/02/2012 Wastwater [en] Wastwater تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Wasdale [en] Wasdale تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Buttermere [en] Buttermere تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Thirlmere [en] Thirlmere تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Bassenthwaite [en] Bassenthwaite تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Crummock [en] Crummock تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Ullswater [en] Ullswater تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Haweswater [en] Haweswater تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/02/2012 Coniston [en] Coniston تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Loweswater [en] Loweswater تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Rory Delap [en] Rory Delap تلفظ 0 رأی
20/02/2012 trapdoor [en] trapdoor تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Greece [en] Greece تلفظ -1 رأی
18/02/2012 Greek [en] Greek تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Italy [en] Italy تلفظ 0 رأی
18/02/2012 French [en] French تلفظ 0 رأی
18/02/2012 France [en] France تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Thailand [en] Thailand تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2012 thai [en] thai تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Japanese [en] Japanese تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Chinese [en] Chinese تلفظ 0 رأی
18/02/2012 William H. Macy [en] William H. Macy تلفظ 0 رأی
18/02/2012 model [en] model تلفظ -1 رأی
18/02/2012 grog [en] grog تلفظ 0 رأی
18/02/2012 drink [en] drink تلفظ 0 رأی
18/02/2012 curtains [en] curtains تلفظ 0 رأی
18/02/2012 fatal [en] fatal تلفظ 0 رأی
18/02/2012 lipstick [en] lipstick تلفظ 0 رأی
18/02/2012 optimism [en] optimism تلفظ 0 رأی
18/02/2012 romance [en] romance تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 217 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی‌ها: 37 رأی

نمایش‌ها: 36.769


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.705

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.301