کلمات تلفظ شده توسط Flashman در فورو صفحه 4.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/02/2012 Kendal [en] Kendal تلفظ رأی
21/02/2012 Pendle [en] Pendle تلفظ رأی
21/02/2012 Dumbledore [en] Dumbledore تلفظ رأی
21/02/2012 wainwright [en] wainwright تلفظ رأی
21/02/2012 Keithley [en] Keithley تلفظ رأی
21/02/2012 Cecil Rhodes [en] Cecil Rhodes تلفظ رأی
21/02/2012 La'al Ratty [en] La'al Ratty تلفظ رأی
21/02/2012 Beatrix Potter [en] Beatrix Potter تلفظ رأی
21/02/2012 William Wordsworth [en] William Wordsworth تلفظ رأی
21/02/2012 Border Reivers [en] Border Reivers تلفظ رأی
21/02/2012 Honister Pass [en] Honister Pass تلفظ رأی
21/02/2012 Langwathby [en] Langwathby تلفظ رأی
21/02/2012 Lazonby [en] Lazonby تلفظ رأی
21/02/2012 Armathwaite [en] Armathwaite تلفظ رأی
21/02/2012 Arnside [en] Arnside تلفظ رأی
21/02/2012 Oxenholme [en] Oxenholme تلفظ رأی
21/02/2012 Hawick [en] Hawick تلفظ رأی
21/02/2012 Westmorland [en] Westmorland تلفظ رأی
21/02/2012 Whinlatter [en] Whinlatter تلفظ رأی
21/02/2012 Hadrian's Wall [en] Hadrian's Wall تلفظ رأی
21/02/2012 Kirkstone Pass [en] Kirkstone Pass تلفظ رأی
21/02/2012 Patterdale [en] Patterdale تلفظ رأی
21/02/2012 Loughrigg Fell [en] Loughrigg Fell تلفظ رأی
21/02/2012 Langdale [en] Langdale تلفظ رأی
21/02/2012 Ennerdale [en] Ennerdale تلفظ رأی
21/02/2012 Grisedale Pike [en] Grisedale Pike تلفظ رأی
21/02/2012 Blencathra [en] Blencathra تلفظ رأی
21/02/2012 Caldbeck [en] Caldbeck تلفظ رأی
21/02/2012 Great Gable [en] Great Gable تلفظ رأی
21/02/2012 Skiddaw [en] Skiddaw تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 229 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 18.522


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.115

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.007