کلمات تلفظ شده توسط Flashman در فورو صفحه 3.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/02/2012 wisdom tooth [en] wisdom tooth تلفظ رأی
21/02/2012 tooth [en] tooth تلفظ 0 رأی
21/02/2012 pregnant [en] pregnant تلفظ رأی
21/02/2012 dehydrated [en] dehydrated تلفظ رأی
21/02/2012 dehydration [en] dehydration تلفظ رأی
21/02/2012 sore throat [en] sore throat تلفظ 1 رأی
21/02/2012 nausea [en] nausea تلفظ -1 رأی
21/02/2012 malaria [en] malaria تلفظ رأی
21/02/2012 heatstroke [en] heatstroke تلفظ رأی
21/02/2012 fever [en] fever تلفظ 0 رأی
21/02/2012 diarrhoea [en] diarrhoea تلفظ رأی
21/02/2012 cough [en] cough تلفظ رأی
21/02/2012 constipation [en] constipation تلفظ رأی
21/02/2012 asthma [en] asthma تلفظ رأی
21/02/2012 weak [en] weak تلفظ 0 رأی
21/02/2012 strange [en] strange تلفظ رأی
21/02/2012 shivery [en] shivery تلفظ رأی
21/02/2012 nauseous [en] nauseous تلفظ رأی
21/02/2012 dizzy [en] dizzy تلفظ رأی
21/02/2012 depressed [en] depressed تلفظ رأی
21/02/2012 anxious [en] anxious تلفظ رأی
21/02/2012 Cumberland [en] Cumberland تلفظ رأی
21/02/2012 Cumbrian [en] Cumbrian تلفظ رأی
21/02/2012 Cumbria [en] Cumbria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/02/2012 Keswick [en] Keswick تلفظ رأی
21/02/2012 marmalade [en] marmalade تلفظ رأی
21/02/2012 Cartmell [en] Cartmell تلفظ رأی
21/02/2012 Cumberland Sausage [en] Cumberland Sausage تلفظ رأی
21/02/2012 Brunton Park [en] Brunton Park تلفظ رأی
21/02/2012 Kendal Mint Cake [en] Kendal Mint Cake تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 229 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 18.951


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.145

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.009