کلمات تلفظ شده توسط Flashman در فورو صفحه 2.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/03/2012 Ouch! [en] Ouch! تلفظ رأی
01/03/2012 gums [en] gums تلفظ رأی
01/03/2012 current account [en] current account تلفظ رأی
01/03/2012 across [en] across تلفظ 3 رأی
01/03/2012 activist [en] activist تلفظ رأی
01/03/2012 acupuncture [en] acupuncture تلفظ رأی
01/03/2012 advice [en] advice تلفظ رأی
29/02/2012 addiction [en] addiction تلفظ رأی
29/02/2012 administration [en] administration تلفظ رأی
29/02/2012 aerobics [en] aerobics تلفظ رأی
29/02/2012 good afternoon [en] good afternoon تلفظ 1 رأی
21/02/2012 alcohol [en] alcohol تلفظ رأی
21/02/2012 alarm clock [en] alarm clock تلفظ رأی
21/02/2012 Diagon Alley [en] Diagon Alley تلفظ رأی
21/02/2012 alley [en] alley تلفظ رأی
21/02/2012 allergy [en] allergy تلفظ رأی
21/02/2012 aisle [en] aisle تلفظ رأی
21/02/2012 Airport [en] Airport تلفظ رأی
21/02/2012 Air Traffic Control [en] Air Traffic Control تلفظ رأی
21/02/2012 airmail [en] airmail تلفظ رأی
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force تلفظ 0 رأی
21/02/2012 air-conditioned [en] air-conditioned تلفظ رأی
21/02/2012 agriculture [en] agriculture تلفظ رأی
21/02/2012 Aftershave [en] Aftershave تلفظ رأی
21/02/2012 Africa [en] Africa تلفظ رأی
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane تلفظ رأی
21/02/2012 accommodation [en] accommodation تلفظ 3 رأی
21/02/2012 accident [en] accident تلفظ 2 رأی
21/02/2012 cavity [en] cavity تلفظ 1 رأی
21/02/2012 toothache [en] toothache تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 229 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 18.521


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.115

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.007