کلماتی که Flashman در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: Flashman مشترک تلفظ‌های Flashman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/03/2012 current account [en] current account تلفظ 0 رأی
01/03/2012 across [en] across تلفظ 4 رأی
01/03/2012 activist [en] activist تلفظ 0 رأی
01/03/2012 acupuncture [en] acupuncture تلفظ 0 رأی
01/03/2012 advice [en] advice تلفظ 0 رأی
29/02/2012 addiction [en] addiction تلفظ 0 رأی
29/02/2012 administration [en] administration تلفظ 2 رأی
29/02/2012 aerobics [en] aerobics تلفظ 0 رأی
29/02/2012 good afternoon [en] good afternoon تلفظ 1 رأی
21/02/2012 alcohol [en] alcohol تلفظ 0 رأی
21/02/2012 alarm clock [en] alarm clock تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Diagon Alley [en] Diagon Alley تلفظ 0 رأی
21/02/2012 alley [en] alley تلفظ 1 رأی
21/02/2012 allergy [en] allergy تلفظ 0 رأی
21/02/2012 aisle [en] aisle تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Airport [en] Airport تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Air Traffic Control [en] Air Traffic Control تلفظ 0 رأی
21/02/2012 airmail [en] airmail تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force تلفظ 0 رأی
21/02/2012 air-conditioned [en] air-conditioned تلفظ 0 رأی
21/02/2012 agriculture [en] agriculture تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Aftershave [en] Aftershave تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Africa [en] Africa تلفظ 0 رأی
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane تلفظ 0 رأی
21/02/2012 accommodation [en] accommodation تلفظ 4 رأی
21/02/2012 accident [en] accident تلفظ 3 رأی
21/02/2012 cavity [en] cavity تلفظ 2 رأی
21/02/2012 toothache [en] toothache تلفظ 1 رأی
21/02/2012 wisdom tooth [en] wisdom tooth تلفظ 0 رأی
21/02/2012 tooth [en] tooth تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Flashman تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 217 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی‌ها: 35 رأی

نمایش‌ها: 35.383


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.626

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.291