کلمات تلفظ شده توسط Fieken در فورو

کاربر: Fieken مشترک تلفظ های Fieken شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/09/2012 kalken [vls] kalken تلفظ رأی
12/09/2012 Alexander [vls] Alexander تلفظ رأی
12/09/2012 Arno [vls] Arno تلفظ رأی
12/09/2012 Sofie [vls] Sofie تلفظ رأی
12/09/2012 rowan [vls] rowan تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: بلژیک

Fieken تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 5

واژگان افزوده شده: 5

نمایش ها: 2.226


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 7.892

مکان بر اساس تلفظ ها: 15.984