کلمات تلفظ شده توسط Fieken در فورو

کاربر: Fieken مشترک تلفظ های Fieken شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/09/2012 kalken [vls] kalken تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Alexander [vls] Alexander تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Arno [vls] Arno تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Sofie [vls] Sofie تلفظ 0 رأی
12/09/2012 rowan [vls] rowan تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: بلژیک

Fieken تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 5

واژگان افزوده شده: 5

نمایش ها: 2.271


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 8.338

مکان بر اساس تلفظ ها: 16.145