کلمات تلفظ شده توسط Faustroll در فورو

کاربر: Faustroll مشترک تلفظ های Faustroll شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/03/2013 Maladière-Lac [fr] Maladière-Lac تلفظ رأی
27/03/2013 Montbenon [fr] Montbenon تلفظ رأی
27/03/2013 assistera [fr] assistera تلفظ رأی
27/03/2013 Montchoisi [fr] Montchoisi تلفظ رأی
27/03/2013 un [fr] un تلفظ رأی
27/03/2013 appelez-moi [fr] appelez-moi تلفظ رأی
27/03/2013 Ingouville [fr] Ingouville تلفظ رأی
27/03/2013 Anthropos [fr] Anthropos تلفظ رأی
27/03/2013 hésitante [fr] hésitante تلفظ رأی
27/03/2013 Rousselot [fr] Rousselot تلفظ رأی
27/03/2013 faire des bêtises [fr] faire des bêtises تلفظ رأی
26/03/2013 Maison de tolérance [fr] Maison de tolérance تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Faustroll تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 12

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 1.428


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.213