کلمات تلفظ شده توسط FaerieFyre در فورو

کاربر: FaerieFyre مشترک تلفظ های FaerieFyre شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/03/2011 Kobold [en] Kobold تلفظ رأی
31/03/2011 Olympia Snowe [en] Olympia Snowe تلفظ رأی
31/03/2011 Olympia [en] Olympia تلفظ رأی
31/03/2011 Christine Gregoire [en] Christine Gregoire تلفظ رأی
31/03/2011 Michelle Bachman [en] Michelle Bachman تلفظ رأی
31/03/2011 Los Angeles [en] Los Angeles تلفظ 1 رأی
31/03/2011 port-of-entry [en] port-of-entry تلفظ رأی
31/03/2011 George Washington [en] George Washington تلفظ رأی
31/03/2011 Denzel Washington [en] Denzel Washington تلفظ رأی
31/03/2011 Washington [en] Washington تلفظ رأی
31/03/2011 Kobold [de] Kobold تلفظ رأی
31/03/2011 Anna Sokolow [en] Anna Sokolow تلفظ رأی
31/03/2011 Elbert Leander Rutan [en] Elbert Leander Rutan تلفظ رأی
31/03/2011 splenius [en] splenius تلفظ رأی
31/03/2011 Duke of Beaufort [en] Duke of Beaufort تلفظ رأی
31/03/2011 Sasha Obama [en] Sasha Obama تلفظ رأی
31/03/2011 Malia Obama [en] Malia Obama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2011 Barack Obama [en] Barack Obama تلفظ رأی
31/03/2011 Barack Hussein Obama, Jr. [en] Barack Hussein Obama, Jr. تلفظ رأی
31/03/2011 Lombardy [en] Lombardy تلفظ رأی
31/03/2011 beta value [en] beta value تلفظ رأی
31/03/2011 Pidgeotto [en] Pidgeotto تلفظ رأی
31/03/2011 deconstructionist [en] deconstructionist تلفظ رأی
31/03/2011 wholemeal [en] wholemeal تلفظ رأی
31/03/2011 anode plasma [en] anode plasma تلفظ رأی
31/03/2011 Bass trumpet [en] Bass trumpet تلفظ رأی
31/03/2011 patrolled [en] patrolled تلفظ رأی
31/03/2011 good luck [en] good luck تلفظ رأی
31/03/2011 good-for-nothing [en] good-for-nothing تلفظ رأی
31/03/2011 cram [en] cram تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: نامعلوم

FaerieFyre تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 52 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 7.695


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 15.404

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.551