کلمات تلفظ شده توسط FaberCastell در فورو

کاربر: FaberCastell مشترک تلفظ های FaberCastell شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
17/04/2012 partner [it] partner تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Ferola [it] Ferola تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Fermadeviatoio [it] Fermadeviatoio تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Lispognato [it] Lispognato تلفظ 0 رأی
11/04/2012 perossisoma [it] perossisoma تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Fitoxantina [it] Fitoxantina تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Dessia [it] Dessia تلفظ 0 رأی
11/04/2012 basipeto [it] basipeto تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

FaberCastell تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 8

واژگان افزوده شده: 8

نمایش ها: 3.334


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.447

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.876