کلمات تلفظ شده توسط Entiere در فورو

کاربر: Entiere مشترک تلفظ های Entiere شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel تلفظ -1 رأی
04/06/2009 quoi [fr] quoi تلفظ رأی
04/06/2009 messieurs [fr] messieurs تلفظ رأی
04/06/2009 pinotage [fr] pinotage تلفظ رأی
04/06/2009 tu manges [fr] tu manges تلفظ -1 رأی
04/06/2009 nous mangeons [fr] nous mangeons تلفظ -2 رأی
04/06/2009 vous mangez [fr] vous mangez تلفظ -1 رأی
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] rue Jean du Bellay تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Entiere تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 8

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.415


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.967