کلماتی که Entiere در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Entiere مشترک تلفظ‌های Entiere شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel تلفظ -1 رأی
04/06/2009 quoi [fr] quoi تلفظ 0 رأی
04/06/2009 messieurs [fr] messieurs تلفظ 0 رأی
04/06/2009 pinotage [fr] pinotage تلفظ 0 رأی
04/06/2009 tu manges [fr] tu manges تلفظ -1 رأی
04/06/2009 vous mangez [fr] vous mangez تلفظ -1 رأی
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] rue Jean du Bellay تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Entiere تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 7

واژگان افزوده شده: 0

نمایش‌ها: 4.348


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 16.771