کلمات تلفظ شده توسط Elin در فورو

کاربر: Elin ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Elin شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
14/11/2010 rökvísindi [is] rökvísindi تلفظ رأی
14/11/2010 sólskin [is] sólskin تلفظ رأی
14/11/2010 sólargeisli [is] sólargeisli تلفظ رأی
14/11/2010 stærðfræði [is] stærðfræði تلفظ رأی
14/11/2010 eðlisfræði [is] eðlisfræði تلفظ رأی
14/11/2010 fjarlægð [is] fjarlægð تلفظ رأی
14/11/2010 hornafræði [is] hornafræði تلفظ رأی
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] Jóhanna Sigurðardóttir تلفظ رأی
14/11/2010 sólarljós [is] sólarljós تلفظ رأی
14/11/2010 sittu [is] sittu تلفظ رأی
14/11/2010 legið [is] legið تلفظ رأی
14/11/2010 sagt [is] sagt تلفظ رأی
14/11/2010 kauptu [is] kauptu تلفظ رأی
14/11/2010 venjuleg [is] venjuleg تلفظ رأی
14/11/2010 hét [is] hét تلفظ رأی
14/11/2010 venjulegur [is] venjulegur تلفظ رأی
14/11/2010 þekking [is] þekking تلفظ رأی
14/11/2010 hljóttu [is] hljóttu تلفظ رأی
14/11/2010 eitthvað [is] eitthvað تلفظ رأی
14/11/2010 skilgreining [is] skilgreining تلفظ رأی
14/11/2010 stattu [is] stattu تلفظ رأی
14/11/2010 liggðu [is] liggðu تلفظ رأی
14/11/2010 keypti [is] keypti تلفظ رأی
14/11/2010 sagði [is] sagði تلفظ رأی
14/11/2010 skeytingarlaus [is] skeytingarlaus تلفظ رأی
14/11/2010 þið liggið [is] þið liggið تلفظ رأی
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] köttinn í sekknum تلفظ رأی
14/11/2010 búast við einhverju [is] búast við einhverju تلفظ رأی
14/11/2010 við liggjum [is] við liggjum تلفظ رأی
14/11/2010 lært [is] lært تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایسلند

وب: http://www.independent-talent-source.com

Elin تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 172 (19 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 24

رأی ها: 20 رأی

نمایش ها: 13.798


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.897

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.325