کلمات تلفظ شده توسط El55 در فورو

کاربر: El55 مشترک تلفظ های El55 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/03/2011 頒布 [ja] 頒布 تلفظ رأی
21/03/2011 陶芸家 [ja] 陶芸家 تلفظ رأی
21/03/2011 tenugui [ja] tenugui تلفظ رأی
21/03/2011 景気循環 [ja] 景気循環 تلفظ رأی
21/03/2011 伊藤赤水 [ja] 伊藤赤水 تلفظ رأی
20/03/2011 無名異焼 [ja] 無名異焼 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/03/2011 葛飾 北斎 [ja] 葛飾 北斎 تلفظ رأی
20/03/2011 富嶽三十六景 [ja] 富嶽三十六景 تلفظ رأی
20/03/2011 駿州江尻 [ja] 駿州江尻 تلفظ رأی
20/03/2011 神奈川沖浪裏 [ja] 神奈川沖浪裏 تلفظ رأی
20/03/2011 遮音 [ja] 遮音 تلفظ رأی
20/03/2011 建具 [ja] 建具 تلفظ رأی
20/03/2011 英連邦王国 [ja] 英連邦王国 تلفظ رأی
20/03/2011 gyunyu [ja] gyunyu تلفظ رأی
20/03/2011 shukudai [ja] shukudai تلفظ رأی
20/03/2011 物々交換 [ja] 物々交換 تلفظ رأی
20/03/2011 淡々 [ja] 淡々 تلفظ رأی
20/03/2011 継続 [ja] 継続 تلفظ رأی
20/03/2011 つかの間 [ja] つかの間 تلفظ رأی
20/03/2011 日本人形 [ja] 日本人形 تلفظ رأی
20/03/2011 附則 [ja] 附則 تلفظ رأی
19/03/2011 共著 [ja] 共著 تلفظ رأی
19/03/2011 差止請求 [ja] 差止請求 تلفظ رأی
19/03/2011 配信不能通知 [ja] 配信不能通知 تلفظ رأی
19/03/2011 認知機能 [ja] 認知機能 تلفظ رأی
19/03/2011 知能犯 [ja] 知能犯 تلفظ رأی
19/03/2011 荒らし [ja] 荒らし تلفظ رأی
19/03/2011 物権的請求権 [ja] 物権的請求権 تلفظ رأی
19/03/2011 法令 [ja] 法令 تلفظ رأی
19/03/2011 肖像権 [ja] 肖像権 تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

国境の長いトンネルを抜けると、
そこはアイアンマンレースの
スタート地点であった。

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ژاپن

El55 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 352 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 145

رأی ها: 21 رأی

نمایش ها: 23.098


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 862

مکان بر اساس تلفظ ها: 697