کلماتی که EElena در فوروو تلفظ کرده

کاربر: EElena مشترک تلفظ‌های EElena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/12/2011 опойковый [ru] опойковый تلفظ 0 رأی
20/12/2011 чеховский [ru] чеховский تلفظ 0 رأی
20/12/2011 совершившийся [ru] совершившийся تلفظ 0 رأی
20/12/2011 греко-римский [ru] греко-римский تلفظ 0 رأی
20/12/2011 дзот [ru] дзот تلفظ 0 رأی
20/12/2011 франко-германский [ru] франко-германский تلفظ 0 رأی
20/12/2011 ГИБДД [ru] ГИБДД تلفظ 0 رأی
20/12/2011 Зиновий Рождественский [ru] Зиновий Рождественский تلفظ 0 رأی
19/12/2011 вычерпывать [ru] вычерпывать تلفظ 0 رأی
19/12/2011 вычерпнуться [ru] вычерпнуться تلفظ 0 رأی
19/12/2011 диспозиция [ru] диспозиция تلفظ 0 رأی
19/12/2011 вычерпнуть [ru] вычерпнуть تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Каллистратовна [ru] Каллистратовна تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Карпович [ru] Карпович تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Каллиникович [ru] Каллиникович تلفظ 0 رأی
19/12/2011 выстуживаться [ru] выстуживаться تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Карповна [ru] Карповна تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Капитоновна [ru] Капитоновна تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Карловна [ru] Карловна تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Карлович [ru] Карлович تلفظ 0 رأی
19/12/2011 выстужать [ru] выстужать تلفظ 0 رأی
19/12/2011 вычерпываться [ru] вычерпываться تلفظ 0 رأی
19/12/2011 вычерпаться [ru] вычерпаться تلفظ 0 رأی
19/12/2011 вычерпывание [ru] вычерпывание تلفظ 0 رأی
19/12/2011 выстужаться [ru] выстужаться تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Каллистратович [ru] Каллистратович تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Львовна [ru] Львовна تلفظ 0 رأی
19/12/2011 выстуживание [ru] выстуживание تلفظ 0 رأی
19/12/2011 ферросплавщик [ru] ферросплавщик تلفظ 0 رأی
19/12/2011 Леонович [ru] Леонович تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

EElena تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 234 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 9.159


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.214