کلمات تلفظ شده توسط Drosophilist در فورو صفحه 9.

کاربر: Drosophilist مشترک تلفظ های Drosophilist شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/01/2010 ruled [en] ruled تلفظ رأی
15/01/2010 blank slate [en] blank slate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/01/2010 dyslipidemia [en] dyslipidemia تلفظ رأی
15/01/2010 Crookes [en] Crookes تلفظ رأی
15/01/2010 demonym [en] demonym تلفظ رأی
15/01/2010 creative commons attribution [en] creative commons attribution تلفظ رأی
15/01/2010 illiac [en] illiac تلفظ رأی
14/01/2010 cristae [en] cristae تلفظ رأی
14/01/2010 Kira Nerys [en] Kira Nerys تلفظ رأی
14/01/2010 vesicular [en] vesicular تلفظ رأی
14/01/2010 autolysis [en] autolysis تلفظ رأی
14/01/2010 autophagy [en] autophagy تلفظ رأی
13/01/2010 Louisa [en] Louisa تلفظ رأی
13/01/2010 Claudia [en] Claudia تلفظ 1 رأی
13/01/2010 conceptualizing [en] conceptualizing تلفظ رأی
13/01/2010 humanistic [en] humanistic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 epson [en] epson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 perpetuated [en] perpetuated تلفظ رأی
13/01/2010 conversely [en] conversely تلفظ رأی
13/01/2010 concerning [en] concerning تلفظ 1 رأی
13/01/2010 relying [en] relying تلفظ رأی
13/01/2010 favourable [en] favourable تلفظ رأی
13/01/2010 chunder [en] chunder تلفظ رأی
13/01/2010 bajor [en] bajor تلفظ رأی
13/01/2010 myrosinase [en] myrosinase تلفظ رأی
13/01/2010 pot-herb [en] pot-herb تلفظ رأی
13/01/2010 dearly [en] dearly تلفظ رأی
13/01/2010 upmarket [en] upmarket تلفظ رأی
13/01/2010 sneaky [en] sneaky تلفظ رأی
18/12/2009 anglewise [en] anglewise تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کانادا

Drosophilist تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 525 (63 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی ها: 77 رأی

نمایش ها: 31.385


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.734

مکان بر اساس تلفظ ها: 466