کلمات تلفظ شده توسط Dougla15 در فورو

کاربر: Dougla15 مشترک تلفظ های Dougla15 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/04/2009 bonita [es] bonita تلفظ رأی
25/04/2009 profesor [es] profesor تلفظ رأی
25/04/2009 malcriado [es] malcriado تلفظ رأی
25/04/2009 durazno [es] durazno تلفظ رأی
25/04/2009 bibliotecario [es] bibliotecario تلفظ رأی
25/04/2009 archivador [es] archivador تلفظ رأی
25/04/2009 simultáneamente [es] simultáneamente تلفظ رأی
25/04/2009 rotulación [es] rotulación تلفظ رأی
25/04/2009 mágico [es] mágico تلفظ رأی
25/04/2009 cartulina [es] cartulina تلفظ رأی
25/04/2009 enchufado [es] enchufado تلفظ رأی
25/04/2009 becaria [es] becaria تلفظ رأی
25/04/2009 malicioso [es] malicioso تلفظ رأی
25/04/2009 Leo [es] Leo تلفظ 1 رأی
25/04/2009 trampas [es] trampas تلفظ رأی
25/04/2009 primaria [es] primaria تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ونزوئلا

Dougla15 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 3.969


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 43.492

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.324