کلماتی که Dougla15 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Dougla15 مشترک تلفظ‌های Dougla15 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/04/2009 bonita [es] bonita تلفظ 0 رأی
25/04/2009 profesor [es] profesor تلفظ 0 رأی
25/04/2009 malcriado [es] malcriado تلفظ 0 رأی
25/04/2009 durazno [es] durazno تلفظ 0 رأی
25/04/2009 bibliotecario [es] bibliotecario تلفظ 0 رأی
25/04/2009 archivador [es] archivador تلفظ 0 رأی
25/04/2009 simultáneamente [es] simultáneamente تلفظ 0 رأی
25/04/2009 rotulación [es] rotulación تلفظ 0 رأی
25/04/2009 mágico [es] mágico تلفظ 0 رأی
25/04/2009 cartulina [es] cartulina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/04/2009 enchufado [es] enchufado تلفظ 0 رأی
25/04/2009 becaria [es] becaria تلفظ 0 رأی
25/04/2009 malicioso [es] malicioso تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Leo [es] Leo تلفظ 1 رأی
25/04/2009 trampas [es] trampas تلفظ 0 رأی
25/04/2009 primaria [es] primaria تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ونزوئلا

Dougla15 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 16 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 6.295


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 30.950

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.416