کلمات تلفظ شده توسط DonQuijote در فورو

کاربر: DonQuijote مشترک تلفظ های DonQuijote شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/01/2012 conoció [es] conoció تلفظ 0 رأی
12/01/2012 vía [es] vía تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 furia [es] furia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 perjuicio [es] perjuicio تلفظ 0 رأی
12/01/2012 descuido [es] descuido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 ayuda [es] ayuda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 pone [es] pone تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 honrado [es] honrado تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 tampoco [es] tampoco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 dejaron [es] dejaron تلفظ 0 رأی
12/01/2012 nacido [es] nacido تلفظ 0 رأی
12/01/2012 pocas [es] pocas تلفظ 0 رأی
12/01/2012 pasados [es] pasados تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 aire [es] aire تلفظ 1 رأی
12/01/2012 esperaba [es] esperaba تلفظ 2 رأی
12/01/2012 pedía [es] pedía تلفظ 1 رأی
12/01/2012 quitado [es] quitado تلفظ 1 رأی
12/01/2012 castellano [es] castellano تلفظ 0 رأی
12/01/2012 profesión [es] profesión تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 altas [es] altas تلفظ 0 رأی
12/01/2012 puertas [es] puertas تلفظ 0 رأی
12/01/2012 famosos [es] famosos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2012 dulce [es] dulce تلفظ 0 رأی
12/01/2012 rodillas [es] rodillas تلفظ 0 رأی
12/01/2012 faltaba [es] faltaba تلفظ 0 رأی
12/01/2012 imaginar [es] imaginar تلفظ 1 رأی
12/01/2012 necesario [es] necesario تلفظ 0 رأی
12/01/2012 perlas [es] perlas تلفظ 0 رأی
12/01/2012 suyas [es] suyas تلفظ 0 رأی
12/01/2012 novela [es] novela تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مکزیک

DonQuijote تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.116 (92 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 39

رأی ها: 208 رأی

نمایش ها: 30.908


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.107

مکان بر اساس تلفظ ها: 252