کلمات تلفظ شده توسط Doiha در فورو

کاربر: Doiha مشترک تلفظ های Doiha شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/09/2009 achicoria [es] achicoria تلفظ رأی
06/09/2009 pera [es] pera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2009 adquisición [es] adquisición تلفظ رأی
06/09/2009 recelo [es] recelo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2009 champiñones [es] champiñones تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2009 guisantes [es] guisantes تلفظ رأی
06/09/2009 apio [es] apio تلفظ رأی
19/07/2009 sentarme [es] sentarme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/07/2009 honrado [es] honrado تلفظ رأی
19/07/2009 barrigón [es] barrigón تلفظ رأی
16/07/2009 adiestrar [es] adiestrar تلفظ رأی
16/07/2009 distrito [es] distrito تلفظ رأی
16/07/2009 Gales [es] Gales تلفظ رأی
16/07/2009 salvia [es] salvia تلفظ رأی
16/07/2009 anchura [es] anchura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 guardabarros [es] guardabarros تلفظ رأی
16/07/2009 seductor [es] seductor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 tempestuoso [es] tempestuoso تلفظ رأی
16/07/2009 vendido [es] vendido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/06/2009 Groenlandia [es] Groenlandia تلفظ رأی
14/06/2009 arriesgar [es] arriesgar تلفظ رأی
14/06/2009 representar [es] representar تلفظ رأی
14/06/2009 premiar [es] premiar تلفظ رأی
14/06/2009 respectar [es] respectar تلفظ رأی
14/06/2009 despedirse [es] despedirse تلفظ رأی
14/06/2009 proveniente [es] proveniente تلفظ رأی
14/06/2009 acompañamiento [es] acompañamiento تلفظ رأی
14/06/2009 oler mal [es] oler mal تلفظ رأی
14/06/2009 Redentor [es] Redentor تلفظ رأی
14/06/2009 barrendero [es] barrendero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پرو

Doiha تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 30 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 4.697


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 19.658

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.439