کلمات تلفظ شده توسط Dinvar در فورو

کاربر: Dinvar مشترک تلفظ های Dinvar شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/12/2010 ask out [en] ask out تلفظ 0 رأی
09/12/2010 dictionary [en] dictionary تلفظ 0 رأی
09/12/2010 Life [en] Life تلفظ 0 رأی
09/12/2010 house [en] house تلفظ 0 رأی
09/12/2010 white [en] white تلفظ 0 رأی
09/12/2010 underground [en] underground تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کانادا

Dinvar تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 6

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 3.311


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 14.830