کلمات تلفظ شده توسط DiegoJuan در فورو

کاربر: DiegoJuan مشترک تلفظ های DiegoJuan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/10/2008 medianoche [es] medianoche تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/10/2008 preposición [es] preposición تلفظ 1 رأی
01/10/2008 albaicín [es] albaicín تلفظ 1 رأی
01/10/2008 judicial [es] judicial تلفظ رأی
01/10/2008 dócil [es] dócil تلفظ رأی
01/10/2008 el cielo [es] el cielo تلفظ رأی
01/10/2008 oscura [es] oscura تلفظ رأی
01/10/2008 oficialmente [es] oficialmente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/10/2008 social [es] social تلفظ رأی
01/10/2008 cooficiales [es] cooficiales تلفظ رأی
01/10/2008 infeccioso [es] infeccioso تلفظ رأی
01/10/2008 acercamiento [es] acercamiento تلفظ -1 رأی
01/10/2008 municipal [es] municipal تلفظ رأی
01/10/2008 oficial [es] oficial تلفظ رأی
01/10/2008 exquisito [es] exquisito تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/10/2008 reemplazable [es] reemplazable تلفظ 1 رأی
01/10/2008 noticia [es] noticia تلفظ رأی
01/10/2008 anunciado [es] anunciado تلفظ رأی
01/10/2008 referencia [es] referencia تلفظ رأی
01/10/2008 funciona [es] funciona تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/10/2008 Exposición [es] Exposición تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/10/2008 ciudadanos [es] ciudadanos تلفظ رأی
01/10/2008 modificación [es] modificación تلفظ رأی
01/10/2008 sociedad [es] sociedad تلفظ -1 رأی
01/10/2008 noche [es] noche تلفظ -1 رأی
01/10/2008 aplicación [es] aplicación تلفظ رأی
01/10/2008 central [es] central تلفظ 1 رأی
01/10/2008 reciclable [es] reciclable تلفظ رأی
01/10/2008 celebración [es] celebración تلفظ رأی
01/10/2008 institución [es] institución تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

DiegoJuan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 124 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 23 رأی

نمایش ها: 12.981


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 21.608

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.724